The website presents my translation from and for the public domain, American English to Polish, under standard copyright or Creative Commons. Free texts are published in full, standard copyright translations in part; both are marked.
**
Witryna prezentuje moje przekłady z domeny publicznej i dla niej, na standardowym prawie autorskim oraz Creative Commons, z amerykańskiego na polski. Teksty darmowe są opublikowane w pełni, standardowe po części; oba z oznaczeniami.

THOMAS PAINE,
COMMON SENSE | ZDROWY ROZSĄDEK

CREATIVE COMMONS
Czerpię moje pojęcie formy rządu z zasady natury, której sztuka żadna obalić nie może, a mianowicie, iż im coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie, a jeżeli zaburzone, tym łatwiejsze do naprawy. More | Więcej→
wordsworth-and-black-color-metallic.jpg
Pióro Wordsworth & Bläck, $19.99
Stalówka średnia, 6 nabojów, tłoczek, oraz eleganckie etui twarde.


UNITED STATES CONSTITUTION
KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

CREATIVE COMMONS
My, naród Zjednoczonych Stanów, ażeby tworzyć unię tym doskonalszą, utwierdzać sprawiedliwość, zabezpieczać w kraju pokój, dbać o wspólną obronę, wspierać ogólny dobrostan, oraz zachowywać dobrodziejstwa wolności dla siebie, jak i nam potomnych, wyznaczamy i ustanawiamy tę Konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. More | Więcej→


BILL OF RIGHTS AND FURTHER AMENDMENTS
KARTA PRAW I DALSZE POPRAWKI

CREATIVE COMMONS
POPRAWKA I
Kongres nie będzie tworzyć przepisów o ustanawianiu religii, czy zabraniających jej swobodnego praktykowania; ograniczających wolność mowy bądź prasy, lub prawo ludności do pokojowych zgromadzeń, czy też wnioskowania do rządu o rekompensatę szkód. More | Więcej→
wordsworth-and-black-ad-color-black-chrome-trim.jpg
Pióro Wordsworth & Bläck, $19.99
Stalówka średnia, 6 nabojów, tłoczek, oraz eleganckie etui twarde.


USA NATIONAL ANTHEM
HYMN NARODOWY USA

CREATIVE COMMONS
O, mów, widzisz ty, w tego dnia wczesny brzask:
Jej oddaliśmy cześć, w błysk zmierzchania wczorajszy?
Jasnych gwiazd, pełnych szarf, poprzez grozę tych walk,
Było patrzeć nam, jak — płyną strojne nad szańcem?
More | Więcej→


US DECLARATION OF INDEPENDENCE | DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA

CREATIVE COMMONS
Kiedy w przebiegu wydarzeń między ludźmi staje się potrzebnym, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzi łączące go czas jakiś z drugim, a zajął pośród sił na tej Ziemi wyodrębnione, jak i też równorzędne stanowisko, ku czemu normy natury wraz z tejże natury Bogiem rację dają, przyzwoite poszanowanie dla ludzkich poglądów wymaga, by zdeklarował on powody, jakie przynaglają go do separacji. More | Więcej→


EMANCIPATION PROCLAMATION | PROKLAMACJA EMANCYPACJI

CREATIVE COMMONS
Niniejszym zobowiązuję ludzi tak oto ogłoszonych wolnymi, aby powstrzymywali się od wszelkiej przemocy, chyba że w obronie własnej; polecam im także, aby w miarę możliwości pracowali, za rozsądnym wynagrodzeniem. More | Więcej→


THE GETTYSBURG ADDRESS | PRZEMOWA GETTYSBURSKA

CREATIVE COMMONS
Osiem dziesiątek i siedem lat temu nasi ojcowie założyli na tym kontynencie nowy naród, pomyślany w wolności i dedykowany przesłaniu, iż „wszyscy ludzie stworzeni są równymi”. More | Więcej→


BENJAMIN FRANKLIN
AUTOBIOGRAPHY | AUTOBIOGRAFIA

STANDARD COPYRIGHT
Polski czytelnik może kojarzyć imię Benjamina Franklina z utworem “ŻYWOT WŁASNY”, nakładem PIW z roku 1960. Wydawnictwo opisało go jako mydlarza — którym nie był; nauczył się od ojca wytwarzać łojowe świeczki; handlarza niewolnikami — był jednym z najsłynniejszych abolicjonistów; oraz autora zakazanego przez papiestwo — Autobiografia nigdy nie była na indeksie. More | Więcej→


Pióro Wordsworth & Bläck, $19.99
Stalówka średnia, 6 nabojów, tłoczek, oraz eleganckie etui twarde
.