WELCOME! WITAM!

Knowledge dies without translation

The website presents my translations from and for the public domain, American English to Polish, under standard copyright or Creative Commons licenses. Free texts are published entire, standard copyright translations in part; both are marked.

Witryna prezentuje moje przekłady z domeny publicznej i dla niej, z amerykańskiego na polski, na prawie autorskim standardowym oraz Creative Commons. Teksty darmowe są wydane w pełni, standardowe po części; oba z oznaczeniami.

Thomas Paine,

Common Sense | Zdrowy rozsądek

CREATIVE COMMONS

Czerpię moje pojęcie formy rządu z zasady natury, której sztuka żadna obalić nie może, a mianowicie, iż im coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie, a jeżeli zaburzone, tym łatwiejsze do naprawy.

■→More | Więcej

O początkach i zamyśle rządu ogółem, o monarchii i sukcesji dziedzicznej, o ówczesnym stanie amerykańskich przedsięwzięć oraz sprawności Ameryki; wydanie trzecie, z aneksem i odezwą do ludzi zwanych kwakrami.

■→Okładka twarda, pełny wgląd, 128 stron, $20.57

United States Constitution

Konstytucja USA

CREATIVE COMMONS

HARD COVER, DECLARATION, CONSTITUTION, BILL, AND FURTHER

My, naród Zjednoczonych Stanów, ażeby tworzyć unię tym doskonalszą, utwierdzać sprawiedliwość, zabezpieczać w kraju pokój, dbać o wspólną obronę, wspierać ogólny dobrostan, oraz zachowywać dobrodziejstwa wolności dla siebie, jak i nam potomnych, wyznaczamy i ustanawiamy tę Konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki.

■→More | Więcej

Deklaracja Niepodległości, Konstytucja, Karta Praw i dalsze poprawki, list Jerzego Waszyngtona do Przewodniczącego Kongresu Kontynentalnego, Proklamacja Emancypacji, Przemowa Gettysburska oraz amerykański hymn narodowy, w dobrej jakości przekładzie na język polski.

Okładka twarda, pełny wgląd, 102 strony, $19.79

US civics in posters
American English & Polish
■→Free to access and use

Do zakupu w internecie
Available to shop online


Translation, editing, proofreading, transcription, typescription?


CREATIVE COMMONS
Kongres nie będzie tworzyć przepisów o ustanawianiu religii, czy zabraniających jej swobodnego praktykowania; ograniczających wolność mowy bądź prasy, lub prawo ludności do pokojowych zgromadzeń, czy też wnioskowania do rządu o rekompensatę szkód.
MORE | WIĘCEJ→


Free e-books | Darmowe ibuki

Darmowe ibuki

■→POBRANIE
■→POBRANIE

USA NATIONAL ANTHEM
HYMN NARODOWY USA

CREATIVE COMMONS

O, mów, widzisz ty, w tego dnia wczesny brzask:
Jej oddaliśmy cześć, w błysk zmierzchania wczorajszy?
Jasnych gwiazd, pełnych szarf, poprzez grozę tych walk,
Było patrzeć nam, jak — płyną strojne nad szańcem?
MORE | WIĘCEJ→


US DECLARATION OF INDEPENDENCE | DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA

CREATIVE COMMONS

LINK TO THE PORTFOLIO

Kiedy w przebiegu wydarzeń między ludźmi staje się potrzebnym, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzi łączące go czas jakiś z drugim, a zajął pośród sił na tej Ziemi wyodrębnione, jak i też równorzędne stanowisko, ku czemu normy natury wraz z tejże natury Bogiem rację dają, przyzwoite poszanowanie dla ludzkich poglądów wymaga, by zdeklarował on powody, jakie przynaglają go do separacji.
MORE | WIĘCEJ


Niniejszym zobowiązuję ludzi tak oto ogłoszonych wolnymi, aby powstrzymywali się od wszelkiej przemocy, chyba że w obronie własnej; polecam im także, aby w miarę możliwości pracowali, za rozsądnym wynagrodzeniem.
More | Więcej

Osiem dziesiątek i siedem lat temu nasi ojcowie założyli na tym kontynencie nowy naród, pomyślany w wolności i dedykowany przesłaniu, iż „wszyscy ludzie stworzeni są równymi”.
More | Więcej


BENJAMIN FRANKLIN
AUTOBIOGRAPHY | AUTOBIOGRAFIA

STANDARD COPYRIGHT

Moje poczucie osobistego szczęścia, jak się nad nim zastanawiałem, skłaniało mnie czasem by mówić, że jak by mi dano wybór, nie sprzeciwiałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od jego początku, prosząc jedynie o tę autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki, która pozwala poprawić pewne wady pierwszej. Mógłbym wtedy nie tylko naprawić wady, ale i zmienić niektóre ponure wypadki i wydarzenia na takie bardziej przychylne. A nawet jak by mi tego nie dano, to bym się zdecydował. Jako że takiej powtórki nie należy się spodziewać, najbliższe ponownemu przeżywaniu własnego życia zdaje się być jego wspominanie, w formie jak najtrwalszej, czyli w piśmie. MORE | WIĘCEJ


Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.

■→LINK

R E K L A M A
A D V E R T I S E M E N T


Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.

Format elektroniczny $2.99

Okładka twarda, pełny wgląd,
268 stron, $22.34


The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.

Electronic format $2.99
E-book NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, $16.89
Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, $21.91
Barnes & Noble | Lulu, full preview