WELCOME! WITAM!

The website showcases my translation for the public domain, from American English to Polish.
The portfolio has free posters for the founding texts.

CONTENT

THOMAS PAINE, COMMON SENSE | ZDROWY ROZSĄDEK

Czerpię moje pojęcie formy rządu z zasady natury, której sztuka żadna obalić nie może, mianowicie, iż czym coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie.

Read more

DECLARATION, CONSTITUTION, BILL, AND FURTHER

UNITED STATES CONSTITUTION | KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

My, naród Zjednoczonych Stanów, ażeby utworzyć unię tym doskonalszą, utwierdzać sprawiedliwość, zabezpieczać pokój krajowy, dbać o wspólną obronę, wspierać ogólny dobrostan, a dać umocowanie dobrodziejstwom wolności dla siebie oraz potomnych, zarządzamy i ustanawiamy tę Konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki….

BILL OR RIGHTS AND FURTHER AMENDMENTS | KARTA PRAW I DALSZE POPRAWKI

POPRAWKA I.
Kongres nie będzie tworzyć praw tyczących ustanawiania religii, czy zabraniających swobodnego jej praktykowania; ograniczających wolność mowy, czy prasy…

USA NATIONAL ANTHEM | HYMN NARODOWY USA

O, mów, widzisz ty, w tego dnia wczesny brzask
Jej oddaliśmy cześć, w błysk zmierzchania ostatni?
Jasnych gwiazd, pełnych szarf, poprzez grozę tych walk,
Było patrzeć nam jak — płyną strojne nad szańcem?

US DECLARATION OF INDEPENDENCE | DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA

Kiedy w Przebiegu Wydarzeń między Ludźmi staje się potrzebnym, by jeden Naród rozwiązał Polityczne Więzi które dotąd łączyły go z drugim, a zajął pośród Sił na Ziemi tej równe i także samodzielnie Stanowisko…

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements