AMENDMENTS IN POLISH | POPRAWKI PO POLSKU

PL, AMENDMENTS
CLICK TO ENLARGE

Font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.7pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for law, see Perseus); line height 1; size 2784×4509 pixels; HTML SOURCE, Firefox 56.0 window 80%, for proper viewing (Ctrl & minus key, twice); screenshot: Pearl Crescent add-on, set to save at 165% the original frame.
Color print: navy & blue.

Continue reading AMENDMENTS IN POLISH | POPRAWKI PO POLSKU

AMENDMENTS, MODERN AMERICAN ENGLISH | POPRAWKI, WSPÓŁCZESNY AMERYKAŃSKI

AMENDMENTS, BLACK & WHITE
AMENDMENTS, BLACK & WHITE

Content verified with Congressional originals; font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.7pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for law, see Perseus); line height 1; size 2784×4509 pixels; HTML SOURCE, Firefox 56.0 window 80%, for proper viewing (Ctrl & minus key, twice); screenshot: Pearl Crescent add-on.
HTML SOURCE, AMENDMENTS TO US CONSTITUTION
Color print: navy & blue.

Continue reading AMENDMENTS, MODERN AMERICAN ENGLISH | POPRAWKI, WSPÓŁCZESNY AMERYKAŃSKI

AMENDMENTS, BILINGUAL | POPRAWKI, DWUJĘZYCZNE

AE-PL, AMENDMENTS I-XIII
AMENDMENTS I-XIII, CLICK TO ENLARGE

Font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.5pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for law, see Perseus); line height 1; size 2784×4509 pixels; HTML SOURCE editing: Microsoft Word; viewing: Firefox 56.0 window 80%, for proper viewing (Ctrl & minus key, twice); screenshot: Pearl Crescent add-on.
HTML SOURCE, AMENDMENTS TO US CONSTITUTION
Color print: navy & blue.

Continue reading AMENDMENTS, BILINGUAL | POPRAWKI, DWUJĘZYCZNE

US DECLARATION OF INDEPENDENCE IN POLISH

DUNLAP PRINT IN POLISHDeklaracja Niepodległości USA, układ druku Jana Dunlapa; czcionka Adobe Caslon Pro 14pkt, rozstaw średnio +0.8pkt, kerning 1pkt i więcej; akapit 5pkt, słówko free; wyskość linii 1; rozmiar 2531×3452; HTML źródłowe w Internet Archive, okno Firefox 80% dla właściwej proporcji:
HTML ŻRÓDŁOWE, DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA PO POLSKU.

Continue reading US DECLARATION OF INDEPENDENCE IN POLISH

US DECLARATION OF INDEPENDENCE, DUNLAP LAYOUT

DUNLAP REPLICA

Present-day font replica of John Dunlap print, unified capital letter use; Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.8pt on average, kerning 1pt and above; indentation 5pt free; line height 1; poster size 2531×3452; source HTML over the Internet Archive, Firefox window 80%, for proper proportion:
SOURCE HTML, DUNLAP REPLICA POSTER.

Continue reading US DECLARATION OF INDEPENDENCE, DUNLAP LAYOUT