LICENSE AND CONTACT

All public domain texts and posters are presented in full and are free for use, under the CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.
Wszystkie teksty i plakaty w domenie publicznej są prezentowane w całości i darmowe, pod LICENCJĄ CREATIVE COMMONS 2.5.
 
Users who require the CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0. or the CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0. are hereby granted permission to use these materials with these licenses as well.
 
Użytkownicy obowiązani LICENCJĄ CREATIVE COMMONS 4.0. bądź też LICENCJĄ CREATIVE COMMONS BY-SA 3.0. otrzymują niniejszym pozwolenie do użycia tych materiałów także z tymi licencjami.
*****

Standard copyright translations are presented only in part and marked.
Tłumaczenia na standardowym prawie autorskim są prezentowane częściowo i oznaczone.
Teresa Pelka

*****
My name is Teresa Pelka, I am a graduate of Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, Master of Arts degree, specialized in American English, and a native speaker of Polish. Feel welcome to contact me.
 
Nazywam się Teresa Pelka, jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister wyspecjalizowaną w angielskim amerykańskim; polski jest moim językiem rodzimym. Swobodnie proszę się ze mną kontaktować.