About me and contact

My name is Teresa Pelka, I am a graduate of Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, Master of Arts degree, specialized in American English, a native speaker of Polish.

 

Nazywam się Teresa Pelka, ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w stopniu magister, specjalizacja angielski amerykański; polski to mój język rodzimy.

 

Feel welcome to contact me, be it poster formats other than PNG (I have JPEG, GIF, TIFF and HTML as well), or another inquiry or comment.

 

Zapraszam do kontaktu, czy dla formatu plakatów innego niż PNG (mam także JPEG, GIF, TIFF i HTML), czy innego zapytania bądź komentarza.

 

Advertisements