Thomas Taylor, Dysertacja o filozofii Arystotelesa

Thomas Taylor

Zaraz gdy ukończę tłumaczenie, wysyłam zawiadomienie pocztą elektroniczną.

Other books | Inne książki

B. Franklin, Autobiografia | Autobiography

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej. ■→More | Więcej

Thomas Paine, Common Sense | Zdrowy rozsądek

Czerpię moje pojęcie formy rządu z zasady natury, której sztuka żadna obalić nie może, a mianowicie, iż im coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie, a jeżeli zaburzone, tym łatwiejsze do naprawy. ■→More | Więcej

US Constitution | Konstytucja USA

My, naród Zjednoczonych Stanów, ażeby tworzyć unię tym doskonalszą, utwierdzać sprawiedliwość, zabezpieczać w kraju pokój, dbać o wspólną obronę, wspierać ogólny dobrostan, oraz zachowywać dobrodziejstwa wolności dla siebie, jak i nam potomnych, wyznaczamy i ustanawiamy tę Konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. ■→More | Więcej

Praca w toku
Standard Copyright
Standardowe prawo autorskie

Pośród fenomenalnych geniuszy którzy przynieśli ludzkości wielki pożytek upowszechniając filozofię, Arystoteles ma nadal rangę bardzo wysoką. Jak zważyć, iż nie tylko dobrze się znał na każdej nauce, co wielość jego prac rozlegle przejawia, ale też pisał na prawie każdy temat rozpoznawany zasobem ludzkiej wiedzy, a to z dokładnością i wytrawnością najwyższego rodzaju, nie wie człowiek co podziwiać bardziej, przenikliwość jego umysłu, czy też jego szerokie horyzonty. Musiał to być umysł w rzeczy samej pojemny, gdyż objął przestronną sferę istnienia nie pozostawiając bez badania niczego na ziemi i niebie, a też przenikliwy, gdyż zgłębił intelekt aż po jego jaśniejące granice i udostępnił innym. Dłonią silną, lecz nie niegodziwą, uchylił rygorystyczny woal samej Natury i odczytał najbardziej utajone z jej sekretów, a sięgnął w każdy zakątek jej wielu ram i domen. Pokrótce, zdaje się posiadał i używał mocy rozumu z najlepszą człowiekowi dostępną perfekcją; a te z jego prac których czasowi się nie udało spustoszyć, zawsze będą przez prawdziwych miłośników nauki uważane za skarby które przepaść by mogły, dla ich wyjątkowej świetności, jedynie w katastrofie nie mniejszej niż potop lub pożar.

■→Tekst oryginalny z notkami o słownictwie.

Podjąć się głównych założeń filozofii tego wysublimowanego geniuszu, wykazać iż nie ma dla jego filozofii zrozumienia od czasu destrukcji szkół filozoficznych przez cesarza Justyniana, a także dociec i okazać złudę oraz nicość tego, co nazywane jest filozofią po czasach greckich — oto zamysł obecnej Dysertacji.

W ramach przygotowania do wykładni owych głównych założeń, trzeba jednak będzie czytelnikowi przedstawić podział jego prac, aby okazać jakie jest tej filozofii zamierzenie, oraz które z pism nas do owego celu prowadzą; jakim posługuje się w słowach stylem, dlaczego pisał naumyślnie niejasno, oraz okazać iż główne jego założenia da się pogodzić z tymi z Platona, a różni się on od swego arcybiegłego mistrza jedynie na wygląd, natomiast nie względem istoty rzeczy.

Rozdziały 1-3: teresapelka.com; tłumaczenie, 1-3 teresapelka-in-polish.com.


Thomas Taylor (15 May 1758 – 1 November 1835) was an English translator and Neoplatonist, the first to translate into English the complete works of Aristotle and of Plato, as well as the Orphic fragments, Wikipedia.


I first came across Aristotle when I was a kid. There was a small library at home; among other books, it had a dictionary for Latin, Koncewicz; one for foreign words, and a translation of Aristotle, PWN, brown linen covers. I promised myself to be back with the thought, as it was too complex then, even with the dictionaries, and yet it got me interested.

%d bloggers like this: