Lincoln: History

Abraham Lincoln

Zaraz gdy ukończę tłumaczenie, wysyłam zawiadomienie pocztą elektroniczną.

Wpisy

B. Franklin, Autobiografia | Autobiography

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej. ■→More | Więcej

Thomas Paine, Common Sense | Zdrowy rozsądek

Czerpię moje pojęcie formy rządu z zasady natury, której sztuka żadna obalić nie może, a mianowicie, iż im coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie, a jeżeli zaburzone, tym łatwiejsze do naprawy. ■→More | Więcej

US Constitution | Konstytucja USA

My, naród Zjednoczonych Stanów, ażeby tworzyć unię tym doskonalszą, utwierdzać sprawiedliwość, zabezpieczać w kraju pokój, dbać o wspólną obronę, wspierać ogólny dobrostan, oraz zachowywać dobrodziejstwa wolności dla siebie, jak i nam potomnych, wyznaczamy i ustanawiamy tę Konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. ■→More | Więcej

Praca w toku, standard copyright.

W roku 1780 Abraham Lincoln, jeden z szanowanej i zasobnej rodziny w powiecie Rockingham w stanie Wirginia, wyruszył na zachód osiedlić się w poznawanej dopiero krainie, Kentucky.

Zajął kilka dużych obrębów żyznej ziemi, po czym wrócił do Wirginii, rozdysponował swoim tam dobytkiem i pojechał z żoną i pięciorgiem dzieci z powrotem do Kentucky, osiąść w powiecie Jefferson. Niewiele wiadomo o tym pionierskim Lincolnie, czy jego ojcu. Większość zapisów o tej części rodziny przepadła podczas Wojny Domowej. Życie na przygraniczu było dzikie, nie uczono ludzi pisać i czytać, rodziców tracili wcześnie i niszczały ich więzi z krewnymi na Wschodzie; są na Zachodzie setki rodzin o historycznych nazwiskach, możliwie po znanych domach w starych stanach albo i Anglii, które po jednym czy dwóch niezdolnych pisać i czytać pokoleniach straciły kontakt z przeszłością tak zupełnie, jakby pomiędzy ostatnim stuleciem a obecnym był potop. Nawet kształt patronimiki bywał przekształcany nie do poznania, gdy lata całe zachowywano jedynie niedbałą wymowę, a pisownia przynależała ze sztukami utraconymi i nazwisko zapisywał fonetycznie pierwszy w rodzinie przyuczony do posługiwania się piórem chłopiec. Lincolnowie są zarówno w Kentucky jak i Tennessee, i to z tego samego rodzinnego pnia co Prezydent, tyle że ich nazwiska są zapisywane jako „Linkhorn” i „Linkhern”. Bezpośredni potomkowie wiedzieli o emigrancie Abrahamie Lincolnie jedynie to, że jego przodkowie byli kwakrami, przybyli do Wirginii z powiatu Berks w Pensylwanii, dobrze się im tam powodziło i prosperowali. My dzisiaj znamy dość dobrze, dzięki szerokiej i dobrej wokół nazwiska renomie, historię migracji owej rodziny od czasu jej przybycia na ten kontynent, oraz okoliczności w jakich pionier z Wirginii wyruszył do Kentucky.

Pierwszym znanym nam przodkiem linii był Samuel Lincoln z Norwich w Anglii; przybył do Hingham w Massachusetts w 1638 roku i tam pozostał do końca życia. Jego syn Mordechaj — który miał syna o tym samym imieniu, zostało zachowane w każdej części rodziny — wyjechał do Monmouth w New Jersey, a dalej do miasteczka Amity, obecnie w powiecie Berks w Pensylwanii, gdzie umarł w 1735 roku, w wieku pięćdziesięciu lat.

Notka 1. Pragniemy wyrazić wdzięczność Edwinowi Salter, Samuelowi L. Smedley, Samuelowi Shackford, Samuelowi W. Pennypacker, Howardowi M. Jenkins i Johnowi T. Harris, Jr. za informację i wskazówki przydatne w tym rozdziale.

Z kopii jego testamentu w zapisach filadelfijskiego notariatu rozumiemy, że był człowiekiem o znacznym majątku. Rzeczoznawcy sporządzając po jego śmierci spis mienia, tytułowali go „Mordechaj Lincoln, dżentelman”. Syn John otrzymał z woli ojca „obszar ziemi w Jersey, rozmiarem trzysta akrów”; resztę synów i córek szczodrze zabezpieczono majątkiem w Pensylwanii. Ów John Lincoln opuścił New Jersey kilka lat później i osiedlił około roku 1750 w powiecie Rockingham w Wirginii. Miał pięciu synów i nadał im imiona w rodzinnej tradycji: Abraham, ów na początku opisany pionier, oraz Isaac, Jacob, Thomas i John.

Jacob i John pozostali w Wirginii; John był żołnierzem w Wojnie o Niepodległość, porucznikiem wirgińskiego regimentu przy oblężeniu Yorktown. Isaac przeniósł się do miejscowości nad rzeką Holston w Tennessee; Thomas pojechał za bratem do Kentucky, tam żył i zmarł, a jego dzieci wyemigrowały potem do Tennessee. Z owym jednym pamiętnym wyjątkiem, rodzina zdawała się być skromna, oszczędna i mało ambitna. Nawet sławny i niepospolity Prezydent ich nie pokusił do opuszczenia drugiego planu. Robert Lincoln z powiatu Hancock w stanie Illinois, bliski kuzyn, był kapitanem i komisarzem od spraw sił ochotniczych; spośród innych nikt, o ile nam wiadomo, nie dał o sobie znać swemu wpływowemu krewniakowi w latach jego chwały. [Notka transkrypcyjna: długi przypis przeniesiony na koniec rozdziału.]


Hay i Nicolay dostali pozwolenie od samego Lincolna, na napisanie jego biografii. Jednak wkrótce po jego śmierci Isaac Newton Arnold wydał taką biografię i obydwaj sekretarze zdecydowali się poczekać na lepszy czas i finansową sytuację, gdyż popytu na następna biografię nie było.

W międzyczasie ukazała się jeszcze jedna, o życiu Lincolna zaczęto spekulować, a nawracała też “południowa nostalgia”. Hay odnotował, byli przekonani, iż powinni zacząć prace nad “ich Lincolnem”, ■→Wikipedia


%d bloggers like this: