AGRARIAN JUSTICE | SPRAWIEDLIWOŚĆ AGRARNA

Czy ów stan tak dumnie, a być może błędnie nazywany cywilizacją, poczucie szczęścia w ludzkim gatunku jak najlepiej wypromował, czy też jak najgorzej je sponiewierał — to kwestia w jakiej spierać by się można mocno. Z jednej strony, zaślepia człowieka wspaniałość przystrojenia; z drugiej, rażą skrajności marnoty, a obu dała początek cywilizacja. Tych najzamożniejszych i tych najnędzniejszych pośród ludzi znajdziemy w krajach nazywanych cywilizowanymi. More | Więcej→

RIGHTS OF MAN | PRAWO CZŁOWIEKA

Mało jaki pozostaje w języku angielskim obelżywy epitet, którego by pan Burke nie wymierzył we francuski naród i Narodowe Zgromadzenie. Cokolwiek mogłoby nasuwać umysłowi rozdrażnienie lub sugerować przesąd, czy też ignorancja jako wybór wobec wiedzy, on przelewa ze szczodrą furią na blisko czterysta stron. Przy zawzięciu się i zamyśle pana Burke do pisania, mógł był zapisać stron i parę tysięcy. Choć język lub pióro porywa przypływ szału, wyczerpaniu ulega człowiek, a nie przedmiot opisu. More | Więcej→

THOMAS PAINE, COMMON SENSE | ZDROWY ROZSĄDEK

Czerpię moje pojęcie formy rządu z zasady natury, której sztuka żadna obalić nie może, a mianowicie, iż im coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie, a jeżeli zaburzone, tym łatwiejsze do naprawy. More | Więcej→