John Carter reprint | Reprint z Johna Cartera

Click the image for page 1
Kliknij obrazek by zobaczyć stronę 1
■→Strona 2

John Carter’s impression for Rhode Island, with the fancy and florid characters of the printing art, as ʧ or st. Content verified with the parchment original.

Reprint z druku Johna Cartera dla Rhode Island, wraz z fantazyjnymi czcionkami owej drukarskiej sztuki, jak ʧ or st. Treść sprawdzona z oryginałem na pergaminie.

Copyright © Teresa Pelka
Materiału można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
The content may be used under any of the following licenses:
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, CC 2.5.

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów
■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.
Źródłowe | Source HTML: Mozilla Firefox 56.0; 80%.

See this item inclusive of HTML
■→Carter reprint, IA

Zobacz ten artykuł wraz z HTML
Reprint z Cartera, IA

Fonts: Adobe Caslon Pro & Junicode, 14pt; character spacing +0.8pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for ■→law, Perseus); scalable 32×48 inches.
|
Czcionki Adobe Caslon Pro i Junicode, 14pkt; rozstaw liter średnio +0.8pkt, kerning 1pkt i więcej, akapit 8pkt LEX (po łacinie ■→prawo, Perseusz); skalowalne 32×48 cali.

Comparison | Porównanie
■→Library of Congress original | oryginał
■→Parchment typescript | Pergamin, typoskrypt
■→US Constitution, modern American | dzisiejszy amerykański

Shop the US civics and collectanea
Cywika USA i collectanea w sklepie
Benjamin Franklin, Autobiografia
Standard Copyright | Standardowe prawo autorskie

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej.
■→More | Więcej
PDF sample | Próbka PDF
■→Pages 2-55 | Strony 2-55
Entire PDF book | Cała książka PDF

■→Pages | Strony: 242, USD 2.99
E-pub Smashwords
■→$ 2.99

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.