John Carter reprint | Reprint z Johna Cartera

Click to view

John Carter’s impression for Rhode Island, with the fancy and florid characters of the printing art, as ʧ or st. Content verified with the parchment original.

With HTML | Wraz z HTML
■→Internet Archive

Reprint z druku Johna Cartera dla Rhode Island, wraz z fantazyjnymi czcionkami owej drukarskiej sztuki, jak ʧ czy st. Treść sprawdzona z oryginałem na pergaminie.

Translation | Tłumaczenie: Teresa Pelka, 2016.
The text may be used under any of the following licenses
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, 2.5.

Internet Archive

The free text and image repository
Repozytorium darmowych tekstów i ilustracji

Feel welcome to use the materials in my account
Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie
.

Źródłowe | Source HTML: Mozilla Firefox 56.0; 80%.

Purchase print | Zakup druk

Fonts: Adobe Caslon Pro & Junicode, 14pt; character spacing +0.8pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for ■→law, Perseus); scalable 32×48 inches.
|
Czcionki Adobe Caslon Pro i Junicode, 14pkt; rozstaw liter średnio +0.8pkt, kerning 1pkt i więcej, akapit 8pkt LEX (po łacinie ■→prawo, Perseusz); skalowalne 32×48 cali.

Comparison | Porównanie
■→Library of Congress original | oryginał
■→Parchment typescript | Pergamin, typoskrypt
■→US Constitution, modern American | dzisiejszy amerykański

Benjamin Franklin, Autobiografia
Standard Copyright | Standardowe prawo autorskie

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej.
■→More | Więcej
PDF sample | Próbka PDF
■→Pages 1-70 | Strony 1-70
Entire PDF book | Cała książka PDF

■→240 pages | stron, USD 2.99
E-pub Smashwords
■→$ 2.99

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.