US Declaration of Independence, Dunlap in Polish

DUNLAP PRINT IN POLISH
Click to enlarge | Kliknij by powiększyć

USA Declaration of Independence translated into Polish, text available ■→here; John Dunlap layout, prepared also in color print and for purchase.

Deklaracja Niepodległości USA przetłumaczona na język polski, treść dostępna ■→tutaj; grafika wedle Jana Dunlapa, także druk kolorowy oraz do zakupu.

Copyright © Teresa Pelka
Materiału można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
The content may be used under any of the following licenses:
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, CC 2.5.

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów
■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.
Źródłowe | Source HTML: Mozilla Firefox 56.0; 80%.

See this item inclusive of HTML
■→Declaration, IA

Zobacz ten artykuł wraz z HTML
Deklaracja, IA

Czcionka Adobe Caslon Pro 14pkt, rozstaw średnio +0.8pkt, kerning 1pkt i więcej; akapit 5pkt, słówko free; wysokość linii 1; skalowalne 24×30 cali.
|
Font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.8pt on average, kerning 1pt and above; indentation 5pt free; line height 1; scalable 24×30 inches.

Shop the civics in Polish and collectanea
Cywika po polsku oraz collectanea w sklepie
Wiersze Emily Dickinson
po polsku

Creative Commons

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam od Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim: Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
■→Wolny dostęp w Internet Archive
■→Druk okładka twarda
■→Format elektroniczny $2.99

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.