US CONSTITUTION, MODERN AMERICAN ENGLISH | KONSTYTUCJA USA, WSPÓŁCZESNY AMERYKAŃSKI

USA Constitution, linguistic update to American as today, no change in content, two pages, John Carter layout in black, navy or blue print, with George Washington’s letter. ♦♦♦ Konstytucja USA, aktualizacja lingwistyczna do amerykańskiego jak dzisiaj, bez zmiany treści, dwie strony, układ Johna Cartera w druku czarnym, granatowym i niebieskim, z listem Jerzego Waszyngtona.

Text | Tekst, CC0 ■→US Constitution | Konstytucja USA
Match | Dobór ■→Amendments | Poprawki, In Polish | Po polsku

The posters may be used under any of the following licenses,
Plakatów można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:

■→CREATIVE COMMONS 4.0BY-SA 3.0CC 2.5.

Preview | Download
Wgląd | Pobranie

Page 1 | Strona 1
CLICK TO ENLARGE
KLIKNIJ BY POWIĘKSZYĆ
NAVY
GRANATOWY
BLUE
NIEBIESKI

Do zakupu w internecie
Available to shop online


Page 2 | Strona 2
Sources

National Archives, ■→The Constitution,
The Library of Congress, ■→John Carter print,
US Senate, ■→Constitution of the United States.

Downloads | Pobranie

Original document facsimiles | Fotografie dokumentów oryginalnych
■→Constitution Parchment Page 1Constitution Parchment Page 2Constitution Parchment Page 3Constitution Parchment Page 4 ,
■→John Carter Print Page 1John Carter Print Page 2.

Font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.7pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for ■→law, Perseus); line height 1; size 2784×4509px; HTML source browser window 80%, (Ctrl & minus key, twice).

Czcionka Adobe Caslon Pro 14pt, rozstaw liter średnio +0.7 pt, kerning 1pt i więcej, akapit 8pt LEX (po łacinie ■→prawo, Perseusz); grubość linii 1; rozmiar 2784x4509px; źródło HTML przy 80% okna przeglądarki (Ctrl & przycisk minus, dwa razy).

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.