US CONSTITUTION | KONSTYTUCJA USA

ARTYKUŁ I. WŁADZA PRAWODAWCZA
ARTYKUŁ II. WŁADZA WYKONAWCZA
ARTYKUŁ III. WŁADZA SĄDOWNICZA
ARTYKUŁ IV. ZASADY FEDERALNE
ARTYKUŁ V. POPRAWKI
ARTYKUŁ VI. MOC WIĄŻĄCA
ARTYKUŁ VII. RATYFIKACJA
INSPIRACJA „ZDROWYM ROZSĄDKIEM” TOMASZA PAINE
NOTA TŁUMACZKI

Continue reading “US CONSTITUTION | KONSTYTUCJA USA”

Advertisements