US DECLARATION OF INDEPENDENCE IN POLISH

DUNLAP PRINT IN POLISHDeklaracja Niepodległości USA, układ druku Jana Dunlapa; czcionka Adobe Caslon Pro 14pkt, rozstaw średnio +0.8pkt, kerning 1pkt i więcej; akapit 5pkt, słówko free; wyskość linii 1; rozmiar 2531×3452; HTML źródłowe w Internet Archive, okno Firefox 80% dla właściwej proporcji:
HTML ŻRÓDŁOWE, DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA PO POLSKU.

 

The posters may be used under any of the following licenses,
Plakatów można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.

 

DUNLAP PRINT IN POLISH, NAVY

Declaration of USA Independence in Polish, John Dunlap print layout; font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.8pt on average, kerning 1pt and above; indentation 5pt free; line height 1; poster size 2531×3452, source HTML over the Internet Archive, Firefox window 80%, for proper proportion:
SOURCE HTML, US DECLARATION OF INDEPENDENCE IN POLISH.

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.