AUTOBIOGRAPHY BY B. FRANKLIN | AUTOBIOGRAFIA B. FRANKLINA

Drogi synu: zawsze lubiłem wynajdywać historyjki o moich przodkach. Może pamiętasz moje poszukiwania pośród pamiątek po krewnych, jak byłeś ze mną w Anglii, oraz podróż, którą dla tego celu podjąłem. Wyobrażam sobie, że i ty chciałbyś się dowiedzieć o okolicznościach w moim życiu, z których wiele nie jest ci jeszcze wiadome; a że spodziewam się przyjemności od całego tego tygodnia nieprzerwanego wypoczynku w moim obecnym wiejskim oddaleniu, siadam, aby je dla ciebie spisać. Mam po temu i inne zachęty. Wzniósłszy się ponad biedę i mrok, w których się urodziłem i dorastałem, do stanu zamożnego i przy tym pewnej reputacji w świecie, żyjąc dotąd życiem w znacznym stopniu szczęśliwym, myślę, iż moi potomni mogą zechcieć poznać środki, jakich używałem, a które z błogosławieństwem bożym przyniosły tak dobry skutek, gdyż środki te mogą się okazać przydatne w ich własnych okolicznościach, a takoż warte naśladowania.

Continue reading

Advertisements

US BILL OF RIGHTS AND FURTHER AMENDMENTS | KARTA PRAW USA ORAZ DALSZE POPRAWKI

POPRAWKA I

Kongres nie będzie tworzyć przepisów o ustanawianiu religii, czy zabraniających jej swobodnego praktykowania; ograniczających wolność mowy bądź prasy, lub prawo ludności do pokojowych zgromadzeń, czy też wnioskowania do rządu o zadośćuczynienie za szkody.

Continue reading

US DECLARATION OF INDEPENDENCE | DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA

KIEDY w przebiegu wydarzeń między ludźmi staje się potrzebnym, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzi łączące go czas jakiś z drugim, a zajął pośród sił na tej Ziemi równoprawne jak też samodzielnie stanowisko, ku czemu porządek natury oraz tejże natury Bóg rację dają, szczere poszanowanie dla ludzkich przekonań wymaga, ażeby owi zdeklarowali przyczyny, jakie zmuszają ich do separacji.

 

Continue reading