USA CONSTITUTION IN POLISH | KONSTYTUCJA USA PO POLSKU

Two pages, also in color print. Dwie strony, także drukiem kolorowym.   The posters may be used under any of the following licenses, Plakatów można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji: CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0, CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0, CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.   COLOR: BLUE | KOLOR: NIEBIESKI

US CONSTITUTION, MODERN AMERICAN ENGLISH | KONSTYTUCJA USA, WSPÓŁCZESNY AMERYKAŃSKI

Two pages, also in color print. Dwie strony, także drukiem kolorowym.   The posters may be used under any of the following licenses, Plakatów można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji: CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0, CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0, CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.   John Carter print layout of 1787, content verified with the … Continue reading US CONSTITUTION, MODERN AMERICAN ENGLISH | KONSTYTUCJA USA, WSPÓŁCZESNY AMERYKAŃSKI

US CONSTITUTION BILINGUAL POSTERS | PLAKATY DWUJĘZYCZNE KONSTYTUCJI USA

4 bilingual pages, also in color print. 4 dwujęzyczne strony, także drukiem kolorowym.   The posters may be used under any of the following licenses, Plakatów można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji: CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0, CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0, CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.   COLOR: NAVY | KOLOR: GRANATOWY COLOR: BLUE | … Continue reading US CONSTITUTION BILINGUAL POSTERS | PLAKATY DWUJĘZYCZNE KONSTYTUCJI USA

US DECLARATION OF INDEPENDENCE IN POLISH

Deklaracja Niepodległości USA, układ druku Jana Dunlapa; czcionka Adobe Caslon Pro 14pkt, rozstaw średnio +0.8pkt, kerning 1pkt i więcej; akapit 5pkt, słówko free; wyskość linii 1; rozmiar 2531x3452; HTML źródłowe w Internet Archive, okno Firefox 80% dla właściwej proporcji: HTML ŻRÓDŁOWE, DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA PO POLSKU.   The posters may be used under any of … Continue reading US DECLARATION OF INDEPENDENCE IN POLISH