AMENDMENTS IN POLISH | POPRAWKI PO POLSKU

Font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.7pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for law, see Perseus); line height 1; size 2784×4509 pixels; HTML SOURCE, Firefox 56.0 window 80%, for proper viewing (Ctrl & minus key, twice); screenshot: Pearl Crescent add-on, set to save at 165% the original frame. Color … Continue reading AMENDMENTS IN POLISH | POPRAWKI PO POLSKU

US CONSTITUTION, MODERN AMERICAN ENGLISH | KONSTYTUCJA USA, WSPÓŁCZESNY AMERYKAŃSKI

Two pages, also in color print. Dwie strony, także drukiem kolorowym.   The posters may be used under any of the following licenses, Plakatów można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji: CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0, CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0, CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.   John Carter print layout of 1787, content verified with the … Continue reading US CONSTITUTION, MODERN AMERICAN ENGLISH | KONSTYTUCJA USA, WSPÓŁCZESNY AMERYKAŃSKI

AMENDMENTS, BILINGUAL | POPRAWKI, DWUJĘZYCZNE

Font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.5pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for law, see Perseus); line height 1; size 2784x4509 pixels; HTML SOURCE editing: Microsoft Word; viewing: Firefox 56.0 window 80%, for proper viewing (Ctrl & minus key, twice); screenshot: Pearl Crescent add-on. HTML SOURCE, AMENDMENTS TO US … Continue reading AMENDMENTS, BILINGUAL | POPRAWKI, DWUJĘZYCZNE

US CONSTITUTION BILINGUAL POSTERS | PLAKATY DWUJĘZYCZNE KONSTYTUCJI USA

4 bilingual pages, also in color print. 4 dwujęzyczne strony, także drukiem kolorowym.   The posters may be used under any of the following licenses, Plakatów można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji: CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0, CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0, CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.   COLOR: NAVY | KOLOR: GRANATOWY COLOR: BLUE | … Continue reading US CONSTITUTION BILINGUAL POSTERS | PLAKATY DWUJĘZYCZNE KONSTYTUCJI USA

JOHN CARTER REPRINT | REPRINT JOHNA CARTERA

  The posters may be used under any of the following licenses, Plakatów można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji: CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0, CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0, CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.   Poster reprint of John Carter's impression for Rhode Island, the final of the original 13 states to ratify the Constitution; fonts: … Continue reading JOHN CARTER REPRINT | REPRINT JOHNA CARTERA

US DECLARATION OF INDEPENDENCE IN POLISH

Deklaracja Niepodległości USA, układ druku Jana Dunlapa; czcionka Adobe Caslon Pro 14pkt, rozstaw średnio +0.8pkt, kerning 1pkt i więcej; akapit 5pkt, słówko free; wyskość linii 1; rozmiar 2531x3452; HTML źródłowe w Internet Archive, okno Firefox 80% dla właściwej proporcji: HTML ŻRÓDŁOWE, DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA PO POLSKU.   The posters may be used under any of … Continue reading US DECLARATION OF INDEPENDENCE IN POLISH

US DECLARATION OF INDEPENDENCE, DUNLAP LAYOUT

Present-day font replica of John Dunlap print, unified capital letter use; Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.8pt on average, kerning 1pt and above; indentation 5pt free; line height 1; poster size 2531x3452; source HTML over the Internet Archive, Firefox window 80%, for proper proportion: SOURCE HTML, DUNLAP REPLICA POSTER.   The posters may be … Continue reading US DECLARATION OF INDEPENDENCE, DUNLAP LAYOUT