US DECLARATION OF INDEPENDENCE, DUNLAP LAYOUT

US DECLARATION OF INDEPENDENCE, DUNLAP REPLICA POSTER

Replica of John Dunlap print, exclusive of characters ſ (s) and (ct); unified capital letter use; font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.8pt on average, kerning 1pt and above; indentation 5pt free; line height 1; poster size 1687×2092 px; source HTML over the Internet Archive,
80% zoom for proper proportion:
SOURCE HTML, DUNLAP REPLICA POSTER.

Replika druku Jana Dunlapa, z wyjątkiem liter ſ (s) oraz (ct); ujednolicone zastosowanie dużych liter; czcionka Adobe Caslon Pro 14pkt, rozstaw średnio +0.8pkt, kerning 1pkt i więcej; akapit 5pkt, słówko free; wyskość linii 1; rozmiar 1687×2092 px; HTML źródłowe w Internet Archive,
okno 80% dla właściwej proporcji:
HTML ŻRÓDŁOWE, DUNLAP REPLICA POSTER.

Advertisements