US DECLARATION OF INDEPENDENCE, DUNLAP LAYOUT

DUNLAP REPLICA

Present-day font replica of John Dunlap print, unified capital letter use; Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.8pt on average, kerning 1pt and above; indentation 5pt free; line height 1; poster size 2531×3452; source HTML over the Internet Archive, Firefox window 80%, for proper proportion:
SOURCE HTML, DUNLAP REPLICA POSTER.

 

The posters may be used under any of the following licenses,
Plakatów można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.

 

DUNLAP REPLICA, NAVY DUNLAP REPLICA, BLUE

Replika druku Jana Dunlapa czcionką dzisiejszą, ujednolicone zastosowanie dużych liter; Adobe Caslon Pro 14pkt, rozstaw średnio +0.8pkt, kerning 1pkt i więcej; akapit 5pkt, słówko free; wyskość linii 1; rozmiary 1687×2092 px oraz 2531×3138 (duży); HTML źródłowe w Internet Archive,
okno Firefox 80%, dla właściwej proporcji:
HTML ŻRÓDŁOWE, DUNLAP REPLICA POSTER.

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.