US DECLARATION OF INDEPENDENCE, DUNLAP LAYOUT

Replica of John Dunlap print, exclusive of characters ſ (s) and (ct); unified capital letter use; font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.8pt on average, kerning 1pt and above; indentation 5pt free; line height 1; poster sizes 1687×2092 px and 2531×3138 (large); source HTML over the Internet Archive,
Firefox window 80%, for proper proportion:
SOURCE HTML, DUNLAP REPLICA POSTER.

Poster size 1687×2092 px

US DECLARATION OF INDEPENDENCE, DUNLAP REPLICA POSTER

Poster size 2531×3138 (large)

JOHN DUNLAP PRINT REPLICA, LARGE

Replika druku Jana Dunlapa, z wyjątkiem liter ſ (s) oraz (ct); ujednolicone zastosowanie dużych liter; czcionka Adobe Caslon Pro 14pkt, rozstaw średnio +0.8pkt, kerning 1pkt i więcej; akapit 5pkt, słówko free; wyskość linii 1; rozmiary 1687×2092 px oraz 2531×3138 (duży); HTML źródłowe w Internet Archive,
okno Firefox 80%, dla właściwej proporcji:
HTML ŻRÓDŁOWE, DUNLAP REPLICA POSTER.