US Constitution parchment typescript | Konstytucja USA, typoskrypt pergaminu

Click to enlarge | Kliknij by powiększyć

Typescript of the US Constitution parchment, verified with the original, prepared in mauve, blue, and black; also available for purchase.

Typoskrypt pergaminu Konstytucji USA, sprawdzony z oryginałem, przygotowany w druku blady fiolet, niebieskim i czarnym; także dostępny do zakupu.

Copyright © Teresa Pelka
Materiału można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
The content may be used under any of the following licenses:
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, CC 2.5.

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów
■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.
Źródłowe | Source HTML: Mozilla Firefox 56.0; 80%.

See this item inclusive of HTML
■→Parchment typescript, IA

Zobacz ten artykuł wraz z HTML
Typoskrypt pergaminu, IA

Font Great Vibes Open Type 19 pt, 1.5 pt spacing on average; kerning 1 pt and above; indentation LEX (Latin for law); scalable 40×50 inches.

Czcionka Great Vibes Open Type 19 pkt, rozstaw średnio 1.5 pkt, kerning 1pkt i wyżej, akapit LEX (po łacinie prawo); skalowalne 40×50 cali.

Compare
Original document facsimiles | Fotografie dokumentów oryginalnych
■→Constitution Parchment Page 1Constitution Parchment Page 2Constitution Parchment Page 3Constitution Parchment Page 4 ,
■→John Carter Print Page 1John Carter Print Page 2.

Shop the US civics and collectanea
Cywika USA i collectanea w sklepie
Free e-books | Darmowe ibuki
Creative Commons

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.