US CONSTITUTION PARCHMENT TYPESCRIPT | KONSTYTUCJA USA, TYPOSKRYPT PERGAMINU

Typescript of the US Constitution parchment, verified with the original, linked here, available as four sheets and single page posters, mauve, blue, and black print. ♦♦♦ Typoskrypt pergaminu Konstytucji USA, sprawdzony z oryginałem, tutaj pod linkami, dostępny jako cztery strony oraz plakaty na jedną; druk blady fiolet, niebieski, oraz czarny.

Comparison | Porównanie 
■→US Constitution, modern American | współczesny amerykański
■→ Reprint from John Carter | Reprint z Johna Cartera

The images may be used under any of the following licenses,
Zdjęć można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:

■→CREATIVE COMMONS 4.0BY-SA 3.0CC 2.5.

■→See the images combined

Preview | Download
Wgląd | Pobranie

Page 1 | Strona 1
MAUVE
BLADY FIOLET
BLUE
NIEBIESKI
BLACK & WHITE
CZERŃ
I BIEL
Page 2 | Strona 2
Page 3 | Strona 3
Page 4 | Strona 4

The typescripts combined, free posters

CLICK POSTER TO VIEW/DOWNLOAD

Font Great Vibes Open Type 19 pt, 1.5 pt spacing on average; kerning 1 pt and above; indentation LEX (Latin for law); size 3374x3942px; source HTML window 80%, Ctrl & minus key twice.

Czcionka Great Vibes Open Type 19pt, rozstaw średnio 1.5pt; kerning 1pt i więcej, akapit LEX (po łacinie prawo); rozmiar 3374x3942px; źródłowe HTML w oknie 80%, Ctrl & przycisk minus, dwa razy.

■→Compare, view, download: CMYK JPEG | Pobranie
Sources

National Archives, ■→The Constitution,
US Senate, ■→Constitution of the United States.

Downloads | Pobranie

Original document facsimiles | Fotografie dokumentów oryginalnych
■→Constitution Parchment Page 1Constitution Parchment Page 2Constitution Parchment Page 3Constitution Parchment Page 4 ,

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.