US CONSTITUTION BILINGUAL POSTERS | PLAKATY DWUJĘZYCZNE KONSTYTUCJI USA

4 bilingual pages, also in color print.
4 dwujęzyczne strony, także drukiem kolorowym.

PAGE 2 AE-PL, USA CONSTITUTION
BILINGUAL PAGE 2, CLICK TO ENLARGE.
PAGE 1 AE-PL, USA CONSTITUTION
BILINGUAL PAGE 1, CLICK TO ENLARGE.

 

The posters may be used under any of the following licenses,
Plakatów można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.

 

PAGE 3 AE-PL, USA CONSTITUTION

BILINGUAL PAGE 4, CLICK TO ENLARGE.

COLOR: NAVY | KOLOR: GRANATOWY

PAGE 1 AE-PL, USA CONSTITUTION, NAVY
PAGE 1, NAVY; STRONA 1, GRANATOWY.
PAGE 2 AE-PL, USA CONSTITUTION, NAVY
PAGE 2, NAVY; STRONA 2, GRANATOWY.
PAGE 3 AE-PL, USA CONSTITUTION, NAVY
PAGE 3, NAVY; STRONA 3, GRANATOWY.
PAGE 4, NAVY; STRONA 4, GRANATOWY.

COLOR: BLUE | KOLOR: NIEBIESKI

PAGE 1 AE-PL, USA CONSTITUTION, BLUE
PAGE 1, BLUE; STRONA 1, NIEBIESKI.
PAGE 2 AE-PL, USA CONSTITUTION, BLUE
PAGE 2, BLUE; STRONA 2, NIEBIESKI.
PAGE 3 AE-PL, USA CONSTITUTION, BLUE
PAGE 3, BLUE; STRONA 3, NIEBIESKI.
PAGE 4, BLUE; STRONA 4, NIEBIESKI.