US Constitution, bilingual | Konstytucja USA, dwujęzyczna, AE-PL

Click to see page 1
Kliknij by zobaczyć stronę 1

Bilingual posters for US Constitution and all amendments so far (2017), paragraph to paragraph in facing columns, broadside layout after John Carter, inclusive of the letter from George Washington, with HTML, in black, navy, or blue print.

Plakaty dwujęzyczne Konstytucji USA z wszystkimi dotąd poprawkami (2017), akapit przy akapicie w sąsiednich kolumnach, grafika szpalty wedle Johna Cartera, wraz z listem od Jerzego Waszyngtona, załączone z HTML, w druku czarnym, granatowym, lub niebieskim.

Dalsze strony
■→Page 2, ■→Page 3, ■→Page 4
Poprawki | Amendments
■→1-13, ■→14-20, ■→21-27

Copyright © Teresa Pelka
Materiału można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
The content may be used under any of the following licenses:
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, CC 2.5.

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów
■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.
Źródłowe | Source HTML: Mozilla Firefox 56.0; 80%.

See this item inclusive of colors & HTML
■→USA Constitution, bilingual, AE-PL, IA

Zobacz ten artykuł z kolorami i HTML
Konstytucja USA, dwujęzyczna, AE-PL, IA

Comparison | Porównanie
■→USA Constitution, Modern American | dzisiejszy angielski
■→USA Constitution, in Polish | po polsku

Do zakupu w internecie | Available to shop online
Free e-books | Darmowe ibuki
Creative Commons
Benjamin Franklin, Autobiografia
Standard Copyright | Standardowe prawo autorskie

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej.
■→More | Więcej
PDF sample | Próbka PDF
■→Pages 2-55 | Strony 2-55
Entire PDF book | Cała książka PDF

■→Pages | Strony: 242, USD 2.99
E-pub Smashwords
■→$ 2.99

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.