US Constitution, bilingual | Konstytucja USA, dwujęzyczna, AE-PL

Bilingual posters for US Constitution and all amendments so far (2017), paragraph to paragraph, broadside layout after John Carter, inclusive of the letter from George Washington.

With HTML | Wraz z HTML
■→Internet Archive

Plakaty dwujęzyczne Konstytucji USA z wszystkimi dotąd poprawkami (2017), akapit przy akapicie, grafika szpalty wedle Johna Cartera, wraz z listem od Jerzego Waszyngtona

Translation | Tłumaczenie: Teresa Pelka, 2016.
The text may be used under any of the following licenses
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, 2.5.

Internet Archive

The free text and image repository
Repozytorium darmowych tekstów i ilustracji

Feel welcome to use the materials in my account
Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie
.

Źródłowe | Source HTML: Mozilla Firefox 56.0; 80%.

Comparison | Porównanie
■→USA Constitution, Modern American | dzisiejszy angielski
■→USA Constitution, in Polish | po polsku

Do zakupu w internecie | Available to shop online
Free e-books | Darmowe ibuki
Creative Commons
Benjamin Franklin, Autobiografia
Standard Copyright | Standardowe prawo autorskie

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej.
■→More | Więcej
PDF sample | Próbka PDF
■→Pages 1-70 | Strony 1-70
Entire PDF book | Cała książka PDF

■→240 pages | stron, USD 2.99
E-pub Smashwords
■→$ 2.99

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.