JOHN CARTER REPRINT | REPRINT Z JOHNA CARTERA

Reprint of John Carter’s impression for Rhode Island, with the fancy and florid characters of the printing art, as ʧ or st. Content verified with the parchment original. ♦♦♦ Reprint z druku Johna Cartera dla Rhode Island, wraz z fantazyjnymi czcionkami owej drukarskiej sztuki, jak ʧ or st. Treść sprawdzona z oryginałem na piergaminie.

Text reference | Odniesienie dla tekstu
■→Parchment typescript | Pergamin, typoskrypt
Comparison | Porównanie 
■→US Constitution, modern American | współczesny amerykański

The posters may be used under any of the following licenses,
Plakatów można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:

■→CREATIVE COMMONS 4.0BY-SA 3.0CC 2.5.

Preview | Download
Wgląd | Pobranie

PAGE 1
STRONA 1
PAGE 2
STRONA 2

Fonts: Adobe Caslon Pro & Junicode, 14pt; character spacing +0.8pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for ■→law, Perseus); line height 1.15; poster size 2784×4351 px; content width-to-height proportion: approx. 65%, as in the original layout, available from the Library of Congress, ■→LOC.GOV/ITEM/90898138.

Czcionki Adobe Caslon Pro i Junicode, 14pt; rozstaw liter średnio +0.8pt, kerning 1pt i więcej, akapit 8pt LEX (po łacinie prawo, Perseusz); grubość linii 1.15; rozmiar plakatu 2784x4351px, proporcja szerokość-wysokość pola treści w przybliżeniu 65%, jak w oryginalnym układzie tekstu, dostępnego poprzez Bibliotekę Kongresu, ■→LOC.GOV/ITEM/90898138.

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.