POPRAWKI PO POLSKU | AMENDMENTS IN POLISH

Ratyfikowane 27 poprawek do Konstytucji USA po polsku, jeden plakat, druk czarny, niebieski lub granatowy; świetny dobór z plakatem po angielsku. ♦♦♦ The 27 ratified amendments to the US Constitution translated into Polish, one poster page in black, blue, or navy print; an excellent match with the poster in English.

Tekst | Text ■→Poprawki | Amendments
Dobór | Match ■→Konstytucja USA | US Constitution,
■→Po angielsku | In English

Plakatów można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
The posters may be used under any of the following licenses:

■→CREATIVE COMMONS 4.0BY-SA 3.0CC 2.5.

Wgląd | Pobranie
Preview | Download

KLIKNIJ BY POWIĘKSZYĆ
CLICK TO ENLARGE

GRANATOWY
NAVY
NIEBIESKI
BLUE

Czcionka Adobe Caslon Pro 14pt, rozstaw liter średnio +0.7 pt, kerning 1pt i więcej, akapit 8pt LEX (po łacinie ■→prawo, Perseusz); grubość linii 1; rozmiar 2784x4509px; źródło HTML przy 80% okna przeglądarki (Ctrl & przycisk minus, dwa razy).

Font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.7pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for ■→law, Perseus); line height 1; size 2784×4509px; HTML source browser window 80%, (Ctrl & minus key, twice).

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.

Do zakupu w internecie
Available to shop onlineKarty Wolności USA

Deklaracja Niepodległości, Konstytucja, Karta Praw i dalsze poprawki, list Jerzego Waszyngtona do Przewodniczącego Kongresu Kontynentalnego, Proklamacja Emancypacji, Przemowa Gettysburska oraz amerykański hymn narodowy, w dobrej jakości przekładzie na język polski. ■→Okładka twarda, 102 strony


Darmowe ibuki

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.