AMENDMENTS, BILINGUAL | POPRAWKI, DWUJĘZYCZNE

Bilingual posters for US Constitution amendments, paragraph for paragraph in facing columns, three pages, black, navy, or blue print. ♦♦♦ Plakaty dwujęzyczne poprawek do Konstytucji USA, akapit przy akapicie w sąsiednich kolumnach, trzy strony, druk czarny, granatowy, lub niebieski.

Text | Tekst ■→Amendments CC0, Poprawki CC
Match | Dobór ■→US Constitution, bilingual | Konstytucja, dwujęzyczne

The posters may be used under any of the following licenses,
Plakatów można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:

■→CREATIVE COMMONS 4.0BY-SA 3.0CC 2.5.

Preview | Download
Wgląd | Pobranie

Page 1 | Strona 1
CLICK TO ENLARGE
KLIKNIJ BY POWIĘKSZYĆ
NAVY
GRANATOWY
BLUE
NIEBIESKI
Page 2 | Strona 2
Page 3 | Strona 3

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.

Darmowe ibuki


Karty Wolności USA

Deklaracja Niepodległości, Konstytucja, Karta Praw i dalsze poprawki, list Jerzego Waszyngtona do Przewodniczącego Kongresu Kontynentalnego, Proklamacja Emancypacji, Przemowa Gettysburska oraz amerykański hymn narodowy, w dobrej jakości przekładzie na język polski. ■→Okładka twarda, 102 strony


Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.