AMENDMENTS, MODERN AMERICAN ENGLISH | POPRAWKI, WSPÓŁCZESNY AMERYKAŃSKI

The 27 ratified amendments to US Constitution, content verified with Congressional originals at links below; one poster page, black, navy or blue print. ♦♦♦ Ratyfikowane 27 poprawek do Konstytucji USA, treść zweryfikowana z oryginałami Kongresu pod linkami tutaj, czarny, granatowy lub niebieski druk.

Text | Tekst, CC0 ■→Amendments | Poprawki
Match | Dobór ■→US Constitution | Konstytucja USA,
■→In Polish | Po polsku

The posters may be used under any of the following licenses,
Plakatów można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:

■→CREATIVE COMMONS 4.0BY-SA 3.0CC 2.5.

Preview | Download
Wgląd | Pobranie

CLICK TO ENLARGE
KLIKNIJ BY POWIĘKSZYĆ
NAVY
GRANATOWY
BLUE
NIEBIESKI

Font Adobe Caslon Pro 14pt, character spacing +0.7pt on average, kerning 1pt and above, indentation 8pt LEX (Latin for ■→law, Perseus); line height 1; size 2784×4509px; HTML source browser window 80%, (Ctrl & minus key, twice).

Czcionka Adobe Caslon Pro 14pt, rozstaw liter średnio +0.7 pt, kerning 1pt i więcej, akapit 8pt LEX (po łacinie ■→prawo, Perseusz); grubość linii 1; rozmiar 2784x4509px; źródło HTML przy 80% okna przeglądarki (Ctrl & przycisk minus, dwa razy).

Internet Archive, repozytorium darmowych ilustracji i tekstów

■→Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie.

Do zakupu w internecie
Available to shop online


Sources | Źródła

National Archives, ■→The Bill of Rights,
US Senate, ■→Constitution of the United States.

Downloads | Pobranie

Original document facsimiles | Fotografie dokumentów oryginalnych:
■→BILL OF RIGHTSAMENDMENT XIAMENDMENT XIIAMENDMENT XIIIAMENDMENT XIV PAGE 1AMENDMENT XIV PAGE2AMENDMENT XVAMENDMENT XVIAMENDMENT XVIIAMENDMENT XVIIIAMENDMENT XIXAMENDMENT XX PAGE 1AMENDMENT XX PAGE 2AMENDMENT XXIAMENDMENT XXIIAMENDMENT XXIIIAMENDMENT XXIVAMENDMENT XXV PAGE 1AMENDMENT XXV PAGE 2AMENDMENT XXVIAMENDMENT XXVII PAGE 1AMENDMENT XXVII PAGE 2AMENDMENT XXVII PAGE 3.

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.