HARD COVER COMMON SENSE IN POLISHHardcover print, okładka twarda $20.57

Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, or 2.5, according to preference.

Of the origin and design of government in general, of monarchy and hereditary succession, thoughts on the state of American affairs, and of the ability of America — in literary translation to Polish.

Początek i zamysł rządu ogółem, monarchia i sukcesja dziedziczna, myśli o stanie amerykańskich przedsięwzięć oraz sprawności Ameryki — w literackim przekładzie na język polski.

Full, mobile-friendly access | Pełny dostęp mobilny:
Google Sites, Thomas Paine in Polish