HARD COVER, DECLARATION, CONSTITUTION, BILL, AND FURTHER, IN POLISHHardcover print, okładka twarda $19.79

Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, or 2.5, according to preference.

US Declaration of Independence, Constitution, Amendments, George Washington’s letter to the Continental Congress, the Gettysburg Address, Emancipation Proclamation, USA anthem — in quality translation to Polish.

Deklaracja Niepodległości USA, Konstytucja, poprawki, list Jerzego Waszyngtona do Kongresu Kontynentalnego, Przemowa Gettysburska, Proklamacja Emancypacji, hymn USA — w jakościowym przekładzie na język polski.

Full, mobile-friendly access | Pełny dostęp mobilny
Google Sites, USA Charters of Freedom in Polish