FEDERALIST NO. 1 | FEDERALISTA NR 1

Do ludności stanu Nowy Jork.
Po tym, jak zaznawać nam przyszło bez wątpienia nieskuteczności obecnego federalnego rządu, wzywam was do rozważań nad nową konstytucją dla Zjednoczonych Stanów Ameryki. Już sam temat ma poważną wymowę, a jego następstwa obejmują nie mniej niż istnienie tutejszej UNII, bezpieczeństwo i dobrostan jej poszczególnych części, los tego ogromnego kraju, nam rodzimego, a pod wieloma względami na tym świecie interesującego najbardziej. Zauważono już wiele razy, iż od postępowania i przykładu ludności tego kraju zależeć może rozstrzygnięcie owej ważnej kwestii, czy społeczności ludzkie są realnie zdolne, czy też zdolne nie są, ustanowić dobry rząd wynikiem refleksji i wyboru, czy też ich losem ma być na zawsze zależność od przypadku i przymusu, względem politycznej konstytucji. Jeżeli jest w takiej mowie jakaś prawda, kryzys, w jakim znajdujemy się teraz, poprawnie da się uznać za tę dobę, w której decyzji dokonać trzeba; natomiast błędny wybór strony działania może zasługiwać, w tej perspektywie, na miano ogólnego niepowodzenia ludzkości.

Continue reading

AUTOBIOGRAPHY BY B. FRANKLIN | AUTOBIOGRAFIA B. FRANKLINA

Polski czytelnik może kojarzyć imię Benjamina Franklina z utworem “ŻYWOT WŁASNY”, nakładem PIW z roku 1960. Wydawnictwo opisało go jako mydlarza — którym nie był; nauczył się od ojca wytwarzać łojowe świeczki; handlarza niewolnikami — był jednym z najsłynniejszych abolicjonistów; oraz autora zakazanego przez papiestwo — Autobiografia nigdy nie była na indeksie (proszę zobaczyć INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM).

Continue reading

THOMAS PAINE, COMMON SENSE | ZDROWY ROZSĄDEK

TOMASZ PAINE, ZDROWY ROZSĄDEK, adresowany do mieszkańców Ameryki, na następujące interesujące tematy:

I. Początek i zamysł rządu ogółem, ze zwięzłymi uwagami o angielskiej konstytucji

II. Monarchia i sukcesja dziedziczna

III. Myśli o obecnym stanie amerykańskich przedsięwzięć

IV. Obecna sprawność Ameryki, z kilkoma rozmaitymi refleksjami

WYDANIE TRZECIE
Z aneksem i odezwą do ludzi zwanych kwakrami.
*****

WSTĘP

ANEKS

Continue reading