EMANCIPATION PROCLAMATION | PROKLAMACJA EMANCYPACJI

Ja, Abraham Lincoln, Prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki, oraz Wódz Naczelny ich armii i marynarki, niniejszym proklamuję i deklaruję, iż wojna będzie nadal prowadzona jak do tej pory, dla celu rzeczywistego przywrócenia konstytucyjnej relacji między Zjednoczonymi Stanami a każdym ze stanów wraz z jego ludnością gdzie relacja ta jest, czy też może być zawieszona lub zaburzona.

Continue reading

Advertisements

US BILL OF RIGHTS AND FURTHER AMENDMENTS | KARTA PRAW USA ORAZ DALSZE POPRAWKI

POPRAWKA I

Kongres nie będzie tworzyć przepisów o ustanawianiu religii, czy zabraniających jej swobodnego praktykowania; ograniczających wolność mowy bądź prasy, lub prawo ludności do pokojowych zgromadzeń, czy też wnioskowania do rządu o zadośćuczynienie za szkody.

Continue reading