abraham_lincoln_by_byers_1858_-_crop

EMANCIPATION PROCLAMATION | PROKLAMACJA EMANCYPACJI

PROKLAMACJA 93
22 września 1862

Ja, Abraham Lincoln, Prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki, Wódz Naczelny ich Sił Zbrojnych oraz Marynarki Wojennej, niniejszym proklamuję i deklaruję, iż tak samo jak do tej pory, wojna nadal będzie prowadzona dla celu rzeczywistego przywrócenia konstytucyjnej relacji między Zjednoczonymi Stanami i każdym ze Stanów, wraz z ludnością, gdzie relacja ta może być zawieszoną lub zaburzoną. Moim zamysłem jest, przy kolejnym spotkaniu Kongresu, ponownie zalecić przyjęcie praktycznych środków finansowego wspomożenia, aby przyjęcie bądź odrzucenie tak zwanych Stanów niewolniczych mogło odbywać się swobodnie, a ich ludność nie musiała prowadzić rebelii przeciw Stanom Zjednoczonym; aby Stany owe mogły wtedy dobrowolnie podjąć się, o ile nie nastąpi to uprzednio, natychmiastowego lub stopniowego obalenia niewolnictwa w swoich granicach, a starania względem osadnictwa osób pochodzenia afrykańskiego, za ich zgodą, na tym kontynencie bądź gdzie indziej, za zgodą tamtejszego rządu, mogły być kontynuowane. Continue reading “EMANCIPATION PROCLAMATION | PROKLAMACJA EMANCYPACJI”

common-sense-header-jpeg

THOMAS PAINE, COMMON SENSE | ZDROWY ROZSĄDEK

TOMASZ PAINE
ZDROWY ROZSĄDEK;
Adresowany do
MIESZKAŃCOW
AMERYKI,
Na następujące interesujące
TEMATY
I. Początku i zamysłu rządu ogółem,
ze zwięzłymi uwagami o angielskiej konstytucji
;
II. Monarchii i sukcesji dziedzicznej;
III. Myśli o obecnym stanie amerykańskich spraw;
IV. Obecnej sprawności Ameryki, z kilkoma
rozmaitymi refleksjami
.

Continue reading “THOMAS PAINE, COMMON SENSE | ZDROWY ROZSĄDEK”

usa-declaration-header

US DECLARATION OF INDEPENDENCE | DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA

KIEDY w Przebiegu Wydarzeń między Ludźmi staje się potrzebnym, by jeden Naród rozwiązał Polityczne Więzi które dotąd łączyły go z drugim, a zajął pośród Sił na Ziemi tej równe i także samodzielnie Stanowisko, do którego Prawa Natury oraz tejże Natury Bóg uprawniają, szczery Wzgląd na Ludzkie Przekonania wymaga, aby owi zdeklarowali Przyczyny, które przynaglają ich do tej Separacji.

  Continue reading “US DECLARATION OF INDEPENDENCE | DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA”