FEDERALIST NO. 1 | FEDERALISTA NR 1

Do ludności stanu Nowy Jork.
Po tym, jak zaznawać nam przyszło bez wątpienia nieskuteczności obecnego federalnego rządu, wzywam was do rozważań nad nową konstytucją dla Zjednoczonych Stanów Ameryki. Już sam temat ma poważną wymowę, a jego następstwa obejmują nie mniej niż istnienie tutejszej UNII, bezpieczeństwo i dobrostan jej poszczególnych części, los tego ogromnego kraju, nam rodzimego, a pod wieloma względami na tym świecie interesującego najbardziej. Zauważono już wiele razy, iż od postępowania i przykładu ludności tego kraju zależeć może rozstrzygnięcie owej ważnej kwestii, czy społeczności ludzkie są realnie zdolne, czy też zdolne nie są, ustanowić dobry rząd wynikiem refleksji i wyboru, czy też ich losem ma być na zawsze zależność od przypadku i przymusu, względem politycznej konstytucji. Jeżeli jest w takiej mowie jakaś prawda, kryzys, w jakim znajdujemy się teraz, poprawnie da się uznać za tę dobę, w której decyzji dokonać trzeba; natomiast błędny wybór strony działania może zasługiwać, w tej perspektywie, na miano ogólnego niepowodzenia ludzkości.

Continue reading

AUTOBIOGRAPHY BY B. FRANKLIN | AUTOBIOGRAFIA B. FRANKLINA

Polski czytelnik może kojarzyć imię Benjamina Franklina z utworem “ŻYWOT WŁASNY”, nakładem PIW z roku 1960. Wydawnictwo opisało go jako mydlarza — którym nie był; nauczył się od ojca wytwarzać łojowe świeczki; handlarza niewolnikami — był jednym z najsłynniejszych abolicjonistów; oraz autora zakazanego przez papiestwo — Autobiografia nigdy nie była na indeksie (proszę zobaczyć INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM).

Continue reading

EMANCIPATION PROCLAMATION | PROKLAMACJA EMANCYPACJI

Ja, Abraham Lincoln, Prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki, oraz Wódz Naczelny ich armii i marynarki, niniejszym proklamuję i deklaruję, iż wojna będzie nadal prowadzona jak do tej pory, dla celu rzeczywistego przywrócenia konstytucyjnej relacji między Zjednoczonymi Stanami a każdym ze stanów wraz z jego ludnością gdzie relacja ta jest, czy też może być zawieszona lub zaburzona.

Continue reading

THOMAS PAINE, COMMON SENSE | ZDROWY ROZSĄDEK

TOMASZ PAINE, ZDROWY ROZSĄDEK, adresowany do mieszkańców Ameryki, na następujące interesujące tematy:

I. Początek i zamysł rządu ogółem, ze zwięzłymi uwagami o angielskiej konstytucji

II. Monarchia i sukcesja dziedziczna

III. Myśli o obecnym stanie amerykańskich przedsięwzięć

IV. Obecna sprawność Ameryki, z kilkoma rozmaitymi refleksjami

WYDANIE TRZECIE
Z aneksem i odezwą do ludzi zwanych kwakrami.
*****

WSTĘP

ANEKS

Continue reading

US DECLARATION OF INDEPENDENCE | DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA

KIEDY w przebiegu wydarzeń między ludźmi staje się potrzebnym, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzi łączące go czas jakiś z drugim, a zajął pośród sił na tej Ziemi wyodrębnione, jak i też równorzędne stanowisko, ku czemu normy natury wraz z tejże natury Bogiem rację dają, przyzwoite poszanowanie dla ludzkich poglądów wymaga, by zdeklarował on powody, jakie przynaglają go do separacji.

 

Continue reading