ABRAHAM LINCOLN, A HISTORY | HISTORIA

(WORK IN PROGRESS) W roku 1780 Abraham Lincoln, jeden z szanowanej i zasobnej rodziny w powiecie Rockingham w stanie Wirginia, wyruszył na zachód osiedlić się w nowo poznanej krainie, Kentucky. Zajął parę sporych połaci żyznej ziemi, po czym wrócił do Wirginii, rozdysponował swoim tamtejszym dobytkiem, i pojechał razem z żoną i pięciorgiem dzieci z powrotem do Kentucky. … Continue reading ABRAHAM LINCOLN, A HISTORY | HISTORIA

RIGHTS OF MAN | PRAWO CZŁOWIEKA

(WORK IN PROGRESS) POŚRÓD aktów braku ogłady, jakimi narody bądź i pojedynczy ludzie się wzajem prowokują i drażnią, pamflet pana Burke o rewolucji francuskiej jest przypadkiem nadzwyczajnym. Ani Francuzi, ani ich Narodowe Zgromadzenie nie parali się sprawami Anglii, czy angielskiego parlamentu; a niesprowokowany atak na nich przez pana Burke, w Parlamencie zarówno jak publikacją, jest … Continue reading RIGHTS OF MAN | PRAWO CZŁOWIEKA

FEDERALIST NO. 1 | FEDERALISTA NR 1

Zauważono już wiele razy, że od postępowania i przykładu ludzi w tym kraju może zależeć rozstrzygnięcie ważnej kwestii: czy społeczności ludzkie są realnie zdolne, czy też zdolne nie są, ustanowić dobry rząd wynikiem refleksji i wyboru, czy też ich losem ma być na zawsze zależność od przypadku i przymusu, względem politycznej konstytucji.

AUTOBIOGRAPHY BY B. FRANKLIN | AUTOBIOGRAFIA B. FRANKLINA

Czy pragnienie sensu (kiedy człowiek jest tak nieszczęsny, że mu brak) nie jest jakimiś usprawiedliwieniem dla chęci umiarkowania? A czy nie byłoby lepiej, gdyby tak ułożyć?
Nieumiarkowanych słów to jedno jest bronienie,
Gdy umiarkowania chęć jest sensu pragnieniem
.
Poddałbym to jednak lepszemu osądowi.