AGRARIAN JUSTICE | SPRAWIEDLIWOŚĆ AGRARNA

Czy ów stan tak dumnie, a być może błędnie nazywany cywilizacją, poczucie szczęścia w ludzkim gatunku jak najlepiej wypromował, czy też jak najgorzej je sponiewierał — to kwestia w jakiej spierać by się można mocno. Z jednej strony, zaślepia człowieka wspaniałość przystrojenia; z drugiej, rażą skrajności marnoty, a obu dała początek cywilizacja. Tych najzamożniejszych i tych najnędzniejszych pośród ludzi znajdziemy w krajach nazywanych cywilizowanymi. More | Więcej→

ABRAHAM LINCOLN, A HISTORY | HISTORIA

W roku 1780 Abraham Lincoln, jeden z szanowanej i zasobnej rodziny w powiecie Rockingham w stanie Wirginia, wyruszył na zachód osiedlić się w nowej krainie, Kentucky. Wszystkim, co było o emigrancie Abrahamie Lincolnie wiadome jego bezpośrednim potomkom, było to, że jego przodkowie, którzy byli kwakrami, przybyli do Wirginii z powiatu Berks w Pensylwanii, a powodziło im się dobrze i prosperowali. My teraz jednak znamy dość dobrze, dzięki powszechnej i jasnej wokół nazwiska chwale, historię migracji owej rodziny od czasu jej przybycia na ten kontynent, oraz okoliczności, w jakich pionier z Wirginii wyruszył do Kentucky. More | Więcej→

RIGHTS OF MAN | PRAWO CZŁOWIEKA

Mało jaki pozostaje w języku angielskim obelżywy epitet, którego by pan Burke nie wymierzył we francuski naród i Narodowe Zgromadzenie. Cokolwiek mogłoby nasuwać umysłowi rozdrażnienie lub sugerować przesąd, czy też ignorancja jako wybór wobec wiedzy, on przelewa ze szczodrą furią na blisko czterysta stron. Przy zawzięciu się i zamyśle pana Burke do pisania, mógł był zapisać stron i parę tysięcy. Choć język lub pióro porywa przypływ szału, wyczerpaniu ulega człowiek, a nie przedmiot opisu. More | Więcej→

FEDERALIST NO. 1 | FEDERALISTA NR 1

Zauważono już wiele razy, że od postępowania i przykładu ludzi w tym kraju może zależeć rozstrzygnięcie ważnej kwestii: czy społeczności ludzkie są realnie zdolne, czy też zdolne nie są, ustanowić dobry rząd wynikiem refleksji i wyboru, czy też ich losem ma być na zawsze zależność od przypadku i przymusu, względem politycznej konstytucji. More | Więcej→

AUTOBIOGRAPHY BY B. FRANKLIN | AUTOBIOGRAFIA B. FRANKLINA

Czy pragnienie sensu (kiedy człowiek jest tak nieszczęsny, że mu brak) nie jest jakimiś usprawiedliwieniem dla chęci umiarkowania? A czy nie byłoby lepiej, gdyby tak ułożyć?
Nieumiarkowanych słów to jedno jest bronienie,
Gdy umiarkowania chęć jest sensu pragnieniem
.
Poddałbym to jednak lepszemu osądowi. More | Więcej→