The website presents my translation from and for the public domain, American English to Polish, under standard copyright or Creative Commons. Free texts are published in full, standard copyright translations in part; both are marked.
**
Witryna prezentuje moje przekłady z domeny publicznej i dla niej, na standardowym prawie autorskim oraz Creative Commons, z amerykańskiego na polski. Teksty darmowe są opublikowane w pełni, standardowe po części; oba z oznaczeniami.

THOMAS PAINE,
COMMON SENSE | ZDROWY ROZSĄDEK

CREATIVE COMMONS
Czerpię moje pojęcie formy rządu z zasady natury, której sztuka żadna obalić nie może, a mianowicie, iż im coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie, a jeżeli zaburzone, tym łatwiejsze do naprawy. More | Więcej→
O początkach i zamyśle rządu ogółem, o monarchii i sukcesji dziedzicznej, o ówczesnym stanie amerykańskich przedsięwzięć oraz sprawności Ameryki; wydanie trzecie, z aneksem i odezwą do ludzi zwanych kwakrami.
128 stron, okładka twarda, pełny wgląd, $20.57


UNITED STATES CONSTITUTION
KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

CREATIVE COMMONS
My, naród Zjednoczonych Stanów, ażeby tworzyć unię tym doskonalszą, utwierdzać sprawiedliwość, zabezpieczać w kraju pokój, dbać o wspólną obronę, wspierać ogólny dobrostan, oraz zachowywać dobrodziejstwa wolności dla siebie, jak i nam potomnych, wyznaczamy i ustanawiamy tę Konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. More | Więcej→


BILL OF RIGHTS AND FURTHER AMENDMENTS
KARTA PRAW I DALSZE POPRAWKI

CREATIVE COMMONS
POPRAWKA I
Kongres nie będzie tworzyć przepisów o ustanawianiu religii, czy zabraniających jej swobodnego praktykowania; ograniczających wolność mowy bądź prasy, lub prawo ludności do pokojowych zgromadzeń, czy też wnioskowania do rządu o rekompensatę szkód. More | Więcej→
*****

USA NATIONAL ANTHEM
HYMN NARODOWY USA

CREATIVE COMMONS
O, mów, widzisz ty, w tego dnia wczesny brzask:
Jej oddaliśmy cześć, w błysk zmierzchania wczorajszy?
Jasnych gwiazd, pełnych szarf, poprzez grozę tych walk,
Było patrzeć nam, jak — płyną strojne nad szańcem?
More | Więcej→


US DECLARATION OF INDEPENDENCE | DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA

CREATIVE COMMONS
Kiedy w przebiegu wydarzeń między ludźmi staje się potrzebnym, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzi łączące go czas jakiś z drugim, a zajął pośród sił na tej Ziemi wyodrębnione, jak i też równorzędne stanowisko, ku czemu normy natury wraz z tejże natury Bogiem rację dają, przyzwoite poszanowanie dla ludzkich poglądów wymaga, by zdeklarował on powody, jakie przynaglają go do separacji. More | Więcej→


EMANCIPATION PROCLAMATION | PROKLAMACJA EMANCYPACJI

CREATIVE COMMONS
Niniejszym zobowiązuję ludzi tak oto ogłoszonych wolnymi, aby powstrzymywali się od wszelkiej przemocy, chyba że w obronie własnej; polecam im także, aby w miarę możliwości pracowali, za rozsądnym wynagrodzeniem. More | Więcej→


THE GETTYSBURG ADDRESS | PRZEMOWA GETTYSBURSKA

CREATIVE COMMONS
Osiem dziesiątek i siedem lat temu nasi ojcowie założyli na tym kontynencie nowy naród, pomyślany w wolności i dedykowany przesłaniu, iż „wszyscy ludzie stworzeni są równymi”. More | Więcej→
HARD COVER, DECLARATION, CONSTITUTION, BILL, AND FURTHERDeklaracja Niepodległości, Konstytucja, Karta Praw i dalsze poprawki, Proklamacja Emancypacji, Przemowa Gettysburska oraz amerykański hymn narodowy.
102 strony, okładka twarda, pełny wgląd, $19.79


BENJAMIN FRANKLIN
AUTOBIOGRAPHY | AUTOBIOGRAFIA

STANDARD COPYRIGHT
Moje poczucie osobistego szczęścia, jak się nad nim zastanawiałem, skłaniało mnie czasem do myśli, iż jak by mi dano wybór, nie sprzeciwiałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od jego początku, prosząc jedynie o tę autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki, która pozwala poprawić pewne wady pierwszej. Mógłbym wtedy nie tylko naprawić wady, ale i zmienić niektóre ponure przypadki i wydarzenia na takie bardziej przychylne. A nawet jak by mi tego nie dano, jednak bym się zdecydował. Jako że takiej powtórki nie należy się spodziewać, najbliższe ponownemu przeżywaniu własnego życia może być jego wspominanie w formie jak najtrwalszej, czyli w piśmie. More | Więcej→