Age of Reason | Wiek rozumu

Mija już parę lat, jak się noszę z zamiarem publikacji moich przemyśleń o religii. Dobrze jestem świadom, jakie trudności temu tematowi towarzyszą, i z tego względu pozostawiłem go na okres w moim życiu bardziej zaawansowany. Zamierzyłem tutejsze na moją ostatnią dla podobnych mi obywateli wszelkich narodów ofertę, a na czas gdy czystość moich pobudek nie będzie ulegać wątpliwości, nawet ludziom co się z tą pracą nie zgodzą.

Jedyną ideą jaką człowiek potrafi do nazwania Boga skutecznie przyłączyć jest pierwsza przyczyna, przyczyna wszystkiego. A jakkolwiek trudno człowiekowi pomyśleć czym taka pierwsza przyczyna jest, daje jej wiarę, bo nie wierzyć byłoby z dziesięć razy trudniej.

Smashwords ebook, 2.99 USD

Wierzę, że ludzie są równi, zasię obowiązki wiary to oddawać sprawiedliwość, chwalić poczciwe obejście, a spróbować dać nieco szczęścia jak my, stworzeniom.

Wszelkie narodowe instytucje kościelne, żydowskie, chrześcijańskie, czy tureckie, nie widzą się mi inaczej niż wynalazki człowieka by ludzkość przerażać i zniewalać, dla monopolu na władzę i zysk.

Badanie książki zwanej Biblią: Mówi się nam, książki te są Słowem Bożym, zaczynając od Rodzaju a na Objawieniach kończąc (które są raczej księgą zagadek, gdzie by trzeba objawienia żeby objaśnić). Takoż przyzwoicie byłoby nam wiedzieć, kto nam tak powiedział, abyśmy się rozeznali jaką tej relacji dawać wiarę. Odpowiedź na pytanie jest taka, że nie wie tego nikt; tylko my sobie tak wzajem opowiadamy. A historycznie sprawa przedstawia się następująco:

Kiedy mitolodzy kościoła ustanawiali swój porządek, zebrali wszelkie, jakie się im znaleźć udało pisma i rozporządzili nimi wedle swego upodobania. Ogółem rzecz biorąc, sprawa jest dziś dla nas zupełnie niepewna, czy zapisy które się obecnie ukazują pod nazwą Starego czy Nowego Testamentu, są w stanie takim samym, jak owi zbieracze twierdzą iż je znaleźli; czy też może coś dodali, odmienili, skrócili, bądź je jakoś przystroili.

Objawienie to uświadomić człowiekowi coś, czego przedtem nie wiedział. Gdyż o ile sam coś robię, bądź widzę że się dzieje, nie potrzeba objawienia żeby mi powiedzieć iż coś zrobiłem czy widziałem, bądź abym ja o tym opowiedział czy napisał.

Stąd nie da się stosować pojęcia jak objawienie do niczego, co by człowiek sam na tej ziemi działał, bądź byłby temu świadkiem; a w konsekwencji, wszelkie historyczne części Biblii oraz jej przypowieści, a te stanowią prawie że jej całość, nie przynależą z sensem i zastosowaniem słówka „objawienie”, a takoż słowem Boga nie są.

Kiedy Samson uciekał z Gazy wyrwawszy miejskie wrota, o ile zrobił coś takiego (a czy tak, czy nie, nic dziś dla nas nie znaczy), albo gdy odwiedzał swą Dalilę, łapał lisy, czy robił cokolwiek innego {Przypis 1}, co by tu miało do rzeczy objawienie? O ile były to fakty, sam mógł o nich opowiadać; albo jego dziejopis, gdyby miał pisarza, mógłby je spisać jeśli warte były opowieści lub pisma; a jeżeli była to fikcja, objawienie nie miało jak czynić jej prawdą; natomiast prawda czy nie, lepsi ani mądrzejsi się nie stajemy, poznając tę opowieść. Jak by kontemplować bezmiar owej ISTNOŚCI co kieruje i zarządza niepojętą CAŁOŚCIĄ, a której ludzki wzrok i najbystrzejszy dostrzec nie potrafi więcej niż części, powinniśmy się wstydzić, że takie opowiastki nazywamy słowem Boga.

{Przypis 1; Wydawca, Conway} Praca po francusku mówi tu: „czy robił sobie żarty”. — Koniec przypisu

Kiedykolwiek by czytać te obsceniczne historyjki, o zmysłowym rozpasaniu, okrutnych i katorżniczych egzekucjach, ustawicznej pomście, jakimi ponad połowa Biblii jest wypełniona {Przypis 2}, byłoby ją zasadniej nazywać słowem demona, niż słowem boga. To zapis niegodziwości co posłużyła kalaniu i brutalizacji człowieczego gatunku; ja ze swej strony żywię doń szczerą odrazę, a tak samo mnie odstręcza wszystko co okrutne.

{Przypis 2; Wydawca, Conway} Zważać tu należy, iż poprzez Biblię, Paine ma tu na myśli sam Stary Testament. — Koniec przypisu

Jedyną ideą jaką człowiek potrafi do nazwania Boga skutecznie przyłączyć jest pierwsza przyczyna, przyczyna wszystkiego. A jakkolwiek trudno człowiekowi pomyśleć czym taka pierwsza przyczyna jest, daje jej wiarę, bo nie wierzyć byłoby z dziesięć razy trudniej. Ponad wszelki opis trudno jest pojąć, że przestrzeń może nie mieć końca; ale jeszcze trudniej pomyśleć o takim końcu. Jest ponad zdolność człowieka, pojąć wieczne trwanie tego co nazywamy czasem; ale tym bardziej niemożliwe jest myśleć o takim czasie, kiedy czas by nie istniał. Podobnie rozumując, wszelkie widome nam życie nosi w sobie dowody wewnętrzne iż samo siebie nie stworzyło.

Każdy człowiek jest sobie dowodem, że siebie nie stworzył; ani jego ojciec, ani dziadek, ani nikt z jego rodzaju sam siebie nie stworzył; ani żadne drzewo, roślina lub zwierzę siebie samo nie stworzyło; i to właśnie z tych dowodów wynikające przekonanie skłania nas dosłownie z potrzeby ku wierze w jakąś wiecznie istniejącą pierwszą przyczynę, której natura jest zupełnie inna od jakiejkolwiek znanej nam egzystencji materialnej, a za której działaniem istnieje wszystko; tą pierwszą przyczynę człowiek nazywa Bogiem.

Internet Archive

The free text and image repository
Repozytorium darmowych tekstów i ilustracji

Feel welcome to use the materials in my account
Zapraszam do korzystania z materiałów na moim koncie
.

Źródłowe | Source HTML: Mozilla Firefox 56.0; 80%.

.

Published by Teresa Pelka

Linguist, specialized in American English and psycholinguistics; inventor of Language Mapping, a generative grammar method; author and translator.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: