ABRAHAM LINCOLN, A HISTORY | HISTORIA

(WORK IN PROGRESS)

W roku 1780 Abraham Lincoln, jeden z szanowanej i zasobnej rodziny w powiecie Rockingham w stanie Wirginia, wyruszył na zachód osiedlić się w nowo poznanej krainie, Kentucky. Zajął parę sporych połaci żyznej ziemi, po czym wrócił do Wirginii, rozdysponował swoim tamtejszym dobytkiem, i pojechał razem z żoną i pięciorgiem dzieci z powrotem do Kentucky. Zamieszkał w powiecie Jefferson. Niewiele wiadomo o tym pionierskim Lincolnie, czy jego ojcu. Większość dokumentów o tej gałęzi rodziny przepadła podczas wojny domowej. Więź z krewnymi na Wschodzie została nadwerężona wczesnym sieroctwem i dzikim życiem na przygraniczu, bez nauki pisania i czytania. To zdarzało się często; są na Zachodzie setki rodzin o historycznych nazwiskach, prawdopodobnie wywodzących się ze znanych domów w stanach założonych wcześniej albo i Anglii, które po jednym czy dwóch niezdolnych pisać i czytać pokoleniach traciły swą koneksję z przeszłością tak, jakby między ostatnim stuleciem a obecnym był potop. Nawet kształt patronimiki bywało, zmieniał się nie do poznania, określany całymi latami przez niedbałą wymowę, kiedy pisanie listów przynależało ze sztukami utraconymi, a nazwisko zapisywał fonetycznie pierwszy w rodzinie chłopiec przyuczony do posługiwania się piórem. Są Lincolnowie w Kentucky i Tennessee, z tego samego rodzinnego pnia co Prezydent, których nazwiska są zapisywane jako Linkhorn i Linkhern“. Wszystkim, co było o emigrancie Abrahamie Lincolnie wiadome jego bezpośrednim potomkom, było to, że jego przodkowie, którzy byli kwakrami, przybyli do Wirginii z powiatu Berks w Pensylwanii, a powodziło im się dobrze i prosperowali [1]. Jednak my teraz znamy dość dobrze, dzięki powszechnej i jasnej wokół nazwiska chwale, historię migracji owej rodziny od czasu jej przybycia na ten kontynent, oraz okoliczności, w jakich pionier z Wirginii wyruszył do Kentucky.

Przypis 1. Czujemy się zobowiązani panom Edwinowi Salter, Samuelowi L. Smedley, Samuelowi Shackford, Samuelowi W. Pennypacker, Howardowi M. Jenkins i Johnowi T. Harris juniorowi, za informacje i sugestie wykorzystane w tym rozdziale — John G. Nicolay and John Hay.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.