ABRAHAM LINCOLN, A HISTORY | HISTORIA

Tytuł oryginalny Abraham Lincoln: A History, to 10-tomowa relacja z życia i czasów Abrahama Lincolna napisana przez Johna Nicolay oraz Johna Hay, jego osobistych sekretarzy podczas amerykańskiej wojny domowej. Otrzymali pozwolenie na spisanie biografii od samego Lincolna, a parę nierzetelnych publikacji innych osób przekonało Johna Hay, iż praca nad “ich Lincolnem” była ich powinnością. Wikipedia→

Translation by | Tłumaczenie: Teresa Pelka
Standard copyright | Standardowe prawo autorskie
Praca w toku.

W roku 1780 Abraham Lincoln, jeden z szanowanej i zasobnej rodziny w powiecie Rockingham w stanie Wirginia, wyruszył na zachód osiedlić się w nowej krainie, Kentucky. Zajął parę sporych połaci żyznej ziemi, po czym wrócił do Wirginii, rozdysponował swoim tamtejszym dobytkiem i pojechał z żoną i pięciorgiem dzieci z powrotem do Kentucky. Zamieszkał w powiecie Jefferson. Niewiele wiadomo o tym pionierskim Lincolnie, czy jego ojcu. Większość dokumentów o tej gałęzi rodziny przepadła podczas wojny domowej. Więź z krewnymi na Wschodzie została nadwerężona wczesnym sieroctwem i dzikim życiem na przygraniczu, bez nauki pisania i czytania. To zdarzało się często. Są na Zachodzie setki rodzin o historycznych nazwiskach, prawdopodobnie wywodzących się ze znanych domów we wcześnie założonych stanach, albo i Anglii, które po jednym czy dwóch niezdolnych pisać i czytać pokoleniach traciły swą koneksję z przeszłością tak, jakby między poprzednim a ich stuleciem był potop. Nawet kształt patronimiki bywało, zmieniał się nie do poznania. Całymi latami określała go niedbała wymowa, kiedy pisanie listów przynależało ze sztukami utraconymi, a nazwisko zapisywał fonetycznie pierwszy w rodzinie przyuczony do posługiwania się piórem chłopiec. Są Lincolnowie w Kentucky i Tennessee, z tego samego rodzinnego pnia co Prezydent, których nazwiska są zapisywane jako Linkhorn i Linkhern. Wszystkim, co było o emigrancie Abrahamie Lincolnie wiadome jego bezpośrednim potomkom, było to, że jego przodkowie, którzy byli kwakrami, przybyli do Wirginii z powiatu Berks w Pensylwanii, a powodziło im się dobrze i prosperowali [1]. My teraz jednak znamy dość dobrze, dzięki powszechnej i jasnej wokół nazwiska chwale, historię migracji owej rodziny od czasu jej przybycia na ten kontynent, oraz okoliczności, w jakich pionier z Wirginii wyruszył do Kentucky.

Przypis 1. Czujemy się zobowiązani panom Edwinowi Salter, Samuelowi L. Smedley, Samuelowi Shackford, Samuelowi W. Pennypacker, Howardowi M. Jenkins i Johnowi T. Harris juniorowi, za informacje i sugestie wykorzystane w tym rozdziale — John G. Nicolay and John Hay.