RIGHTS OF MAN | PRAWO CZŁOWIEKA

Prawo człowieka, tytuł oryginalny Rights of Man (przekład z uwagą na frazę human rights, prawa człowieka), książka Tomasza Paine na wsparcie tezy, iż rewolucja polityczna jest dozwolona, jeśli rząd nie zabezpiecza naturalnych praw ludności, a broniąca Rewolucji Francuskiej wobec ataku Edmunda Burke. Tomasz Paine został oskarżony o działalność wywrotową i zniesławienie angielskiej Korony; był sądzony pod nieobecność oraz skazany na śmierć przez powieszenie. Naturalnie, nie stawił się nigdy na wykonanie wyroku. Wikipedia→

Translation by | Tłumaczenie: Teresa Pelka
Standard copyright | Standardowe prawo autorskie
Praca w toku.

Pośród aktów braku ogłady, jakimi narody bądź i pojedynczy ludzie się wzajem prowokują i drażnią, pamflet pana Burke o Rewolucji Francuskiej jest przypadkiem nadzwyczajnym. Ani Francuzi, ani ich Narodowe Zgromadzenie, nie parali się sprawami Anglii czy angielskiego parlamentu; a niesprowokowany atak na nich przez pana Burke w Parlamencie, zarówno jak publikacją, jest sprawowaniem się takim, że się go wybaczyć nie da, ani na gruncie manier, ani ze względów linii postępowania.

Mało jaki pozostaje w języku angielskim obelżywy epitet, którego by pan Burke nie wymierzył we francuski naród i Narodowe Zgromadzenie. Cokolwiek mogłoby nasuwać umysłowi rozdrażnienie lub sugerować przesąd, czy też ignorancja jako wybór wobec wiedzy, on przelewa ze szczodrą furią na blisko czterysta stron. Przy zawzięciu się i zamyśle pana Burke do pisania, mógł był zapisać stron i parę tysięcy. Choć język lub pióro porywa przypływ szału, wyczerpaniu ulega człowiek, a nie przedmiot opisu.

Pan Burke już się okazał do tej pory i błędem i rozczarowaniem w swoich opiniach o sprawach Francji. Jednak albo tak twórcza jest jego nadzieja, albo tak chroniczna jest jego rozpacz, że nie brak mu pretensji, by próbować dalej. Było swego czasu niemożliwością przekonać pana Burke, że we Francji będzie rewolucja. Jego zdanie było wtedy takie, że Francuzi nie mieli ani dość ducha, ani siły. A że teraz rewolucja jest faktem, jego jedynym sposobem jest wydarzenie potępić, aby sobie z nim poradzić.