RIGHTS OF MAN | PRAWO CZŁOWIEKA

(WORK IN PROGRESS)

POŚRÓD aktów braku ogłady, jakimi narody bądź i pojedynczy ludzie się wzajem prowokują i drażnią, pamflet pana Burke o rewolucji francuskiej jest przypadkiem nadzwyczajnym. Ani Francuzi, ani ich Narodowe Zgromadzenie nie parali się sprawami Anglii, czy angielskiego parlamentu; a niesprowokowany atak na nich przez pana Burke, w Parlamencie zarówno jak publikacją, jest sprawowaniem się takim, że się go wybaczyć nie da, ani na gruncie manier, ani ze względów linii postępowania.

Mało jaki pozostaje w języku angielskim obelżywy epitet, którego by pan Burke nie wymierzył we francuski naród i Narodowe Zgromadzenie. Cokolwiek umysłowi nasuwać by mogło rozdrażnienie lub sugerować przesąd, czy też ignorancja jako wybór wobec wiedzy, on przelewa ze szczodrą furią na blisko czterysta stron. Przy zawzięciu się i zamyśle, z jakimi pan Burke pisał, mógł był zapisać stron i parę tysięcy. Jak język lub pióro porywa przypływ szału, wyczerpaniu ulega człowiek, a nie przedmiot opisu.

Pan Burke już się okazał do tej pory i błędem, i rozczarowaniem co do opinii, jakie produkował o sprawach Francji. Jednak albo jego nadzieja jest tak twórcza, albo tak chroniczna jest jego rozpacz, że nie brak mu pretensji, by próbować dalej. Było swego czasu niemożliwością przekonać pana Burke, że we Francji będzie rewolucja. Jego zdanie było wtedy takie, że Francuzi nie mieli ani dość ducha, ani siły. A że teraz rewolucja jest, jego jedynym sposobem jest wydarzenie potępić, by sobie z nim poradzić.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.