FEDERALIST NO. 1 | FEDERALISTA NR 1

Federalista to zbiór 85 artykułów i esejów napisanych przez Alexandra Hamiltona, Jamesa Madisona oraz Johna Jay, pod pseudonimem “Publiusz”, na rzecz ratyfikacji Konstytucji USA. Wikipedia→

Translation by | Tłumaczenie: Teresa Pelka, 2019.
Standard copyright | Standardowe prawo autorskie
Praca w toku.

Federalista 1, Ogólne wprowadzenie
Do ludności stanu Nowy Jork.
Po tym, jak zaznawać nam przyszło bez wątpienia nieskuteczności obecnego federalnego rządu, wzywam was do rozważań nad nową konstytucją dla Zjednoczonych Stanów Ameryki. Już sam temat ma poważną wymowę, a jego następstwa dotyczą nie mniej niż istnienia tutejszej Unii, bezpieczeństwa i dobrostanu jej poszczególnych części, losu rodzimego nam kraju, rozległego jak imperium, a pod wieloma względami na tym świecie interesującego najbardziej. Zauważono już wiele razy, że od postępowania i przykładu ludzi w tym kraju może zależeć rozstrzygnięcie ważnej kwestii: czy społeczności ludzkie są realnie zdolne, czy też zdolne nie są, ustanowić dobry rząd wynikiem refleksji i wyboru, czy też ich losem ma być na zawsze zależność od przypadku i przymusu, względem politycznej konstytucji. Jeżeli jest w takich uwagach jakaś racja, kryzys jaki się wywiązał należy uznać za tę dobę, w której decyzję podjąć trzeba. A jeżeli w naszym wyborze i działaniu popełnimy błąd, ów błąd może wedle takich przesłanek zasłużyć na miano ogólnego niepowodzenia ludzkości.

Ludzie roztropni i dobrzy muszą odczuwać co do rozwoju wypadków wenętrzny niepokój; ich patriotyzm będzie go nasilać, a przesłanki pobudzą do filantropii. Pomyślnym będzie wybór kierowany sumienną oceną naszych prawdziwych interesów, jakiej nie zaburzą i nie podważą względy niezwiązane z publicznym dobrem. To jednak bardziej życzenie niż szczere oczekiwanie. Dawany nam pod rozwagę plan działania dotyczy zbyt wielu interesów szczegółowych i wprowadza innowacje do zbyt wielu lokalnych instytucji, a to aby uniknąć zakresu spraw obcych swym zaletom, a poglądowo, temperamentów i przesądów nieprzyjaznych racji.

Pośród najgroźniejszych i pewnych przeszkód na drodze nowej konstytucji da się od razu zauważyć oczywiste interesy pewnej klasy ludzi w każdym stanie, którzy są przeciwni wszelkim zmianom narażającym na uszczerbek ich wpływy, przychody, oraz zakres uprawnień płynących z urzędów w ramach stanowych instytucji; a także wypaczoną ambicję kolejnej klasy ludzi, którzy albo będą mieć nadzieję zyskać na znaczeniu skutkiem zamieszania w kraju, bądź też będą sobie schlebiać, iż podział całości jego terytorium na kilka konfederacji daje im lepsze prospekty na podniesienie statusu niż Unia pod jednym rządem.

Nie mam jednak zamiaru rozwodzić się nad takiego rodzaju obserwacjami. Dobrze zdaję sobie sprawę, iż nie byłoby inteligentnym bez różnicy się doczytywać w oporze jakiegoś typu ludzi (tylko dlatego, że ich sytuacja rzuca na nich podejrzenie), motywacji interesem czy ambicją. Uczciwość obowiązuje nas przyznać, że i tacy ludzie miewają sprawiedliwe intencje, a nie da się wątpić, iż opozycja wielu z tych ludzi, którzy już sprzeciw wyrazili, a mogą się jeszcze jacyś pojawić, ma źródła przynajmniej niewinne, o ile nie godne uwagi — to rzeczywiście pomyłki umysłów zwiedzionych zastrzeżeniami i obawami rozwijanymi z góry. Powody jakich się używa na rzecz fałszu i przesądu są w rzeczy samej tak liczne i mocne, że my przy wielu okazjach widzimy ludzi mądrych i dobrych po właściwej, zarówno jak niewłaściwej stronie spraw o pierwszej wielkości dla społeczeństwa. Ta okoliczność, jak się nią właściwie zająć, udzieli lekcji umiarkowania wszystkim tym, co są w każdym sporze przekonani o swojej racji. Dalszy powód do ostrożności w tym względzie możemy zaczerpnąć z refleksji, że nie mamy jak być zawsze pewni iż ci, co racji orędują, są pod wpływem zasad lepszych niż ich przeciwnicy. Ambicja, chciwość, osobista niechęć, partyjna opozycja i wiele innych motywów, godnych pochwały nie bardziej niż te już wymienione, jest zdolne wpływać zarówno na tych, co wspierają, zarówno jak tych, którzy są właściwej stronie kwestii przeciwni. A nawet gdyby nie było tych pobudek do umiarkowania, nie ma błędu gorszego niż duch nietolerancji, który od zawsze przynależy z politycznymi partiami. Jednakowo jest absurdem, w polityce jak w religii, chcieć zyskać nowych zwolenników ogniem i mieczem. W jednym jak drugim, prześladowanie rzadko uzdrawia z herezji.

Jakkolwiek będzie oddana tym odczuciom sprawiedliwość, mamy już dość dużo zwiastunów, iż będzie w tym, jak było w poprzednich przypadkach wielkiej narodowej dyskusji. Wywiąże się burza gniewnych i złośliwych emocji. Po sprawowaniu się przeciwnych ugrupowań przychodzi nam myśleć, że ich nadzieją będzie wzajem rugować rzetelność ze swych ocen, natomiast aby zwiększyć liczbę sobie pozyskanych, chwycą się hałaśliwych tyrad i gorzkich inwektyw. Światłe pragnienie energicznego i skutecznego rządu zostanie naznaczone stygmatem, jako owoc usposobienia przychylnego despotycznej sile a wrogiego zasadom wolności. Tytułem zagrożenia dla praw ludzi mnożone będą szczegółowe zastrzeżenia, co częściej jest niedomaganiem głowy niż serca, a będzie przedstawiane jako jedynie formalność. Zużyty to wabik na popularność kosztem publicznego dobra. Z jednej strony zapomnianym zostanie, że zazdrość współwystępuje z gwałtowną miłością, a szlachetny entuzjazm dla swobody może ulec infekcji ciasnym i nieliberalnym duchem braku zaufania. Ze strony drugiej równie się nie będzie pamiętać, iż rząd zdolny działać skutecznie oraz szybko jest niezbędny dla bezpieczeństwa i wolności; ażeby podejmował decyzje zdrowe, jego interesy nie mogą być podzielone; natomiast niebezpieczna ambicja czai się częściej za zwodniczym pozorem ferworu na rzecz praw ludności, niż za posturą na rzecz solidnego i wydajnego rządu zakazującego naruszeń. Historia powie nam, że to pierwsze już się okazało drogą do despotyzmu znacznie pewniejszą niż to drugie, a spośród tych ludzi, którzy powzięli obalić republikańskie swobody, największa ich liczba rozpoczynała karierę czołobitnym kokietowaniem ludności; zaczynali jako demagodzy, a kończyli jako tyrani.

Dokonując powyższych obserwacji, miałem na oku, moi współobywatele, uodpornienie was przeciwko wszelkim próbom wywarcia z jakiejkolwiek strony wpływu na waszą decyzję w sprawie o największej doniosłości dla waszego dobrobytu, a to wrażeniami jakkolwiek innymi niż te, które płynąć mogą z dowodów na rację. Z pewnością przy tym wyciągniecie z ogólnego zasobu tych obserwacji wniosek, że ich źródło wrogie nowej konstytucji nie jest. Tak, moi krajanie, należy się wam ta szczerość: przyjrzałem się jej bardzo uważnie i jestem jednoznacznie zdania, że jest w waszym interesie ją przyjąć. Jestem przekonany, że to najbezpieczniejsza droga do waszej wolności, godności i szczęścia. Nie ukrywam zwątpienia, bo go nie odczuwam. Nie będę zabawiać was pozorami rozmyślań, podczas gdy jestem zdecydowany. Szczerze przyznaję się przed wami do moich przekonań, a wyłożę wam otwarcie ich rozumowe podstawy. Świadomie dobre, intencje gardzą dwuznacznością. Nie będę jednak mnożyć stanowisk. Moje motywy muszą się mieścić w mojej piersi. Moje argumenty będą dostępne wszystkim i wszyscy będą je mogli osądzać. Takoż będą przynajmniej oferowane w duchu niehańbiącym racji.

Proponuję, w serii artykułów, dyskusję następujących interesujących kwestii: — Przydatność unii dla waszego politycznego powodzenia — Niezdolność obecnej konfederacji do zachowania tej unii — Potrzeba rządu przynajmniej równie silnego, jak ten proponowany dla osiągnięcia celu — Zgodność proponowanej konstytucji z właściwymi zasadami republikańskiej formy rządu — Analogie między proponowaną konstytucją a konstytucjami stanowymi — a na koniec, Dodatkowe zabezpieczenia, jakie przyjęcie nowej konstytucji da republikańskiej formie rządu, wolności oraz własności.

W trakcie tej dyskusji podejmę się zadowalająco odpowiedzieć na wszelkie zastrzeżenia, o ile się pojawią takie, że będą wyglądać na warte waszej uwagi.

Może wyglądać na przesadę, podawać argumenty na dowód pożyteczności tej Unii, gdy kwestia niewątpliwie przynależy z głębią serc znakomitej większości ludzi w każdym stanie i można założyć, że nie ma przeciwników. Faktem jednak jest, że już się niesie w kręgach prywatnych tych, co się nowej konstytucji sprzeciwiają, że trzynaście stanów jest zbyt rozległe dla jakiegokolwiek systemu ogólnego, i to z konieczności będziemy się musieli zdać na osobne konfederacje o różnych do całości proporcjach.[1] Doktryna taka pewnie będzie propagowana w etapach, dopóki jej wyznawcy nie nabiorą na tyle śmiałości, by ją głosić otwarcie. Nic nie może być bardziej oczywiste dla ludzi zdolnych objąć sprawę ogólnym spojrzeniem, że taką by widziano alternatywę dla przyjęcia nowej konstytucji bądź rozpadu obecnej Unii. Przyda się więc rozpocząć badaniem zalet obecnej Unii, pewnych jej wad, oraz możliwych zagrożeń, na jakie każdy stan byłby narażony, jeżeli doszłoby do jej rozwiązania. To właśnie będzie tematem mojej następnej odezwy.
PUBLIUSZ

[1] Ten sam pomysł, wywodzący argumenty od ich przyczyn, jest podtrzymywany w kilku ostatnich publikacjach przeciwko nowej konstytucji — Publiusz.